BA_13 Fennougrické jazyky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 J21
Předpoklady
Kurs je určen v prvé řadě studentům oboru baltistika, alespoň základní vhled do jazykovědné terminologie, resp. základní znalost některého z uralských jazyků, je k absolvování nezbytný. V rámci oboru baltistika je optimem alespoň rok předchozího studia estonštiny či finštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs vykládá, v čem spočívá jazykové vymezení fennougrické jazykové rodiny, a jazykové jevy koreluje s kulturně-historickými.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen určit a popsat příbuznost uralských jazyků a dějiny jejich zkoumání, shrnout a srovnat vývoj dílčích uralských jazyků na jejich cestě k jazyku kulturnímu a národnímu.
Osnova
 • Pojem jazykové rodiny a zvláštnosti jazykové rodiny fennougrické. Materiálová doloženost v minulosti; povaha a obsah nejstarších památek. Dějiny vzniku moderních národních jazyků. Charakteristické rysy jednotlivých jazykových systémů. Vývoj a současný stav baltofinských jazyků. Standardizace, jazyková politika, revitalizace jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Václav a Michal KOVÁŘ. Z historie uralistiky II. (polovina 19. st. - současnost). Linguistica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 1, s. 155-179. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav a Michal KOVÁŘ. Z historie uralistiky – pionýrské období (9. stol. – 1850). Linguistica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 273-292. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • Planning a new standard language : Finnic minority languages meet the new millennium. Edited by Helena Sulkala - Harri Mantila. Helsinki: Finnish Literature Society, 2010. 210 stran. ISBN 9789522222275. info
 • The Uralic languages : description, history and foreign influences. Edited by Denis Sinor. Leiden: E.J. Brill, 1988. xx, 841. ISBN 9004077413. info
  doporučená literatura
 • ROPPONEN, Ville. Uralské okno : esej o menšinách Ruska. Translated by Petra Hebedová. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. 221 stran. ISBN 9788074653087. info
 • The Finno-Ugric World. Edited by György Nanovfszky. Budapest: Teleki László Foundation, 2004. 548 s. ISBN 9637081011. info
 • The Uralic languages. Edited by Daniel Mario Abondolo. 1st pub. London: Routledge, 1998. xxiv, 619. ISBN 9780415412643. info
  neurčeno
 • PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista. Kovář, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 122 s. ISBN 978-80-210-9266-2. info
 • DONNER, Kai. Na Sibiři mezi Samojedy. Edited by Anežka Melounová. V Praze-Podlesí: Dauphin, 2018. 331 stran. ISBN 9788072729630. info
Výukové metody
přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
Písemný test (s otázkami na témata z přednášek i povinné četby) a písemná práce dle zadání.
Práci je třeba odevzdat ve formě přístupné běžných textovým editorům (odt, doc, docx...), nikoli v pdf, do 31.12. daného roku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/BA_13