BA_19 Samostatná četba finské a skandinávské beletrie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
samostatná četba. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Studenti mají povinnost současně s tímto přdmětem si zapsat kurz BA_18.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je číst beletristické texty (prózu, dramata, poezii) skandinávské provenience. Úkolem je zpracovat písemný rozbor dvou děl (každá práce v rozsahu 3-5 NS). Díla lze zařadit do rámce dějin skandinávské a finské literatury se vším, co s tím souvisí (hodnocení umělecké funkce, žánrové a tematické zařazení, se kterými texty dílo vede dialog apod.). Lze například též srovnat historické romány s pramennou literaturou. Reprodukce děje se uznává jen tam, kde se argumentuje kompozice či tematika textu. Samoúčelné převyprávění děje není rozborem díla! Referát musí mít všechny náležitosti odborné práce, především pak seznam použité literatury, zvýrazněné citace zdrojů a odkazy na ně. Neredigované zdroje (Wikipedie, blogy...) se nesmějí používat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit nejdůležitější fáze vývoje skandinávské literatury.
Osnova
  • Viz seznam četby ke kursu BA_18.
Výukové metody
Četba, vypracování referátů.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou samostudia (samostatné četby), posluchači mohou konsultovat s vyučujícím. Kurz končí odevzdáním písemného referátu/písemných referátů o (minimálně) dvou finských či skandinávských knihách, předem schválených vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Probíhá samostatnou četbou a následnými konsultacemi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.