BA_F4_dril Finština 4 - dril

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Elina Elli Johanna Kulmala, MA (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( BA_F4 Finština 4 )
Je nutné zapsat si zároveň praktikum BA_F4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz finštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz BA_F4. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech, slovní zásoba a gramatika.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen používat nově osvojenou slovní zásobu i konstrukce v konverzaci, je schopen také rozlišovat různé stylové varianty jazyka.
Osnova
  • procvičování gramatiky
  • četba textů
  • poslech
  • konverzace
  • psané úkoly
Literatura
  • GEHRING, Sonja, Sanni HEINZMANN, Sari PÄIVÄRINNE a Taija UDD. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. painos. Helsinki: Finn Lectura, 2016, 320 stran. ISBN 9789517927659. info
  • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Hyvin menee! : suomea aikuisille. 2.-6. painos. Helsinki: Otava, 2008, 231 s. ISBN 9789511223153. info
  • TUKIA, Kaisa. Suomi2. 1. painos. Helsingissä: Otava, 2008, 207 s. ISBN 9789511227816. info
Výukové metody
účast v hodinách, domácí příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Finština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.