BKA255 Contemporary Bosnia and Herzegovina

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Pilch
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Wednesday 17:30–19:05 A31
Prerequisites (in Czech)
 • Předmět je vhodný i pro studenty všech (i nemateřských) oborů, kteří se chtějí dozvědět více o současné Bosně a Hercegovině.
 • Výuka se koná jednou za dva týdny, na přeskáčku s výukou předmětu MKA205 Současná Makedonie. Doporučuji studentům, aby si zapsali oba předměty.
 • Course Enrolment Limitations
  The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
  Fields of study the course is directly associated with
  there are 62 fields of study the course is directly associated with, display
  Course objectives
  Geographic, political, social and economic characteristics of Bosnia and Herzegovina. On successful completion of the course student will acquire necessary knowledge and arguing skill on the Macedonian life and institutions as well as to the political development and cultural specifics of this country.
  Learning outcomes (in Czech)
  Student se seznámí s reáliemi, kulturními specifiky a politicko-společenským vývojem této země od rozpadu Jugoslávie do současnosti. Absolvent bude o těchto záležitostech schopen argumentovaně diskutovat.
  Syllabus (in Czech)
  • 1) Na pomezí kultur a náboženství: Bosna napříč staletími
  • 2) Od konfesí k národnostem: Kdo jsou Bosňané?
  • 3) Mezi soužitím a nepřátelstvím: Bosňané jako Bosňáci, Srbové a Chorvaté
  • 4) Na cestě zkázy: Bosna a Hercegovina ve válce (1991–1995)
  • 5) Rozvrácená společnost: Život po genocidě
  • 6) Trojhlavá saň: Etnokracie jako způsob vládnutí
  • 7) Skončila bosenská válka?: Perspektivy budoucího vývoje
  • 8) Ohrožené dědictví: Kulturní a přírodní bohatství Bosny a Hercegoviny
  Literature
   required literature
  • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ and Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
  • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
   recommended literature
  • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
  • STEHLÍK, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století (Bosnia in Croatian National-Integrational Ideologies of the 19th Century). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 217 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 415. ISBN 978-80-210-6239-9. Digitální knihovna FF info
  • LOVRENOVIĆ, Ivan. Bosna a Hercegovina :krátký přehled kulturní historie. Translated by Jeroným Březina. Vyd. 1. Praha: ISE, 2000. 249 s. ISBN 80-86130-05-3. info
  • LOVRENOVIĆ, Ivan. Bosna i Hercegovina : budućnost nezavršenog rata. Edited by Miljenko Jergović. Zagreb: Novi Liber, 2010. 253 s. ISBN 9789536045075. info
  Teaching methods
  Lectures, home reading, class discussion.
  Assessment methods
  Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis, participation in class discussion. Oral exam concentrates on the student’s knowledge of the subject matter and the relevant literature.
  Language of instruction
  Czech
  The course is also listed under the following terms Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/BKA255