BKB421 South Slavonic-Czech Relations

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Pilch
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 12:30–14:05 VP
Prerequisites
Bachelor's Degree.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 58 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to provide a survey of the historical development of relations betwen Czechs and South Slavs. The students should achieve a basic orientation in the political, cultural and economic ties between the Czech Lands and the territories inhabited by Slovenes, Croats, Serbs, Bosnians, Montenegrins, Bulgarians and Macedonians since the Middle Ages to the present day.
Syllabus
 • Czech–Bosnian Relations (2 hours)
 • Czech–Slovenian Relations (4 hours)
 • Czech–Croatian Relations (4 hours)
 • Czech–Serbian Relations (4 hours)
 • Czech–Bulgarian Relations (4 hours)
 • Czech–Montenegrin Relations (2 hours)
 • Czech–Macedonian Relations (2 hours)
Literature
  required literature
 • Ladislav Hladký a kol., Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha 2010.
  recommended literature
 • Ludvík Kuba: Čtení o Dalmácii: cesty a studie z roku 1890-1912. Praha 1936.
 • Julius Komárek: Neznámá Makedonie. Praha 1940.
 • Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslavii : bibliografie od r. 1800 do 1935 : knihy a časopisy : Les belles-lettres, le téâtre, la philologie et l'ethnographie Tcheque et Slovaque en Yougoslavie : bibliographie depuis 180. Edited by Oton Berkopec. Praha: Slovanský ústav, 1940. ix, 415 s. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Bosně a Hercegovině : cesty a studie z roků 1893-1896. V Praze: Družstevní práce, 1937. info
 • KUBA, Ludvík. Cesty za Slovanskou písní, 1885-1929. Sv. 2, Slovanský jih. V Praze: Nákladem Slovanského ústavu, 1935. info
 • KUBA, Ludvík. Cesty za Slovanskou písní, 1885-1929. Sv. 1, Slovanský západ a východ. V Praze: Nákladem Slovanského ústavu, 1933. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Makedonii : cesty a studie z roků 1925-1927. V Praze: Družstevní práce, 1932. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Starém Srbsku : cesty a studie z roků 1890-1927. V Praze: Družstevní práce, 1932. info
 • Lidové povídky jihomakedonské. Edited by Petr A. Lavrov - Jiří [lit.historik a folklorista] Polívka. V Praze: Nákladem České Akademie věd a umění, 1932. info
 • HOLEČEK, Josef. Junácké kresby černohorské. Čásť II. 2. vyd. V Praze: F. Topič, 1926. info
 • HOLEČEK, Josef. Junácké kresby černohorské. Čásť I. 2. vyd. V Praze: F. Topič, 1925. info
 • HARLAS, F. X. Jaroslav Čermák : život a dílo. Praha: F. Topič, 1913. info
 • HOLEČEK, Josef. Za svobodu. III., Černohorské tažení do Hercegoviny proti Turkům r. 1876. V Praze: F. Topič, 1911. info
 • HOLEČEK, Josef. Za svobodu. II., Černohorské tažení do Hercegoviny proti Turkům r. 1876. V Praze: F. Topič, 1910. info
 • HOLEČEK, Josef. Za svobodu. I., Černohorské tažení do Hercegoviny proti Turkům r. 1876. V Praze: F. Topič, 1909. info
 • NIEDERLE, Lubor. Makedonská otázka. V Praze: Nákladem Bursíka & Kohouta, 1903. info
 • HOLEČEK, Josef. Na Černou Horu a Černá Hora koncem věku. V Praze: Vlastním nákladem, 1899. info
  not specified
 • DOROVSKÝ, Ivan. Charváti ještě žijí mezi námi : (sborník studií a vzpomínek). Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1996. 123 s., [2. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Konstantin Jireček : život a dílo. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1983. info
 • URBAN, Zdeněk [slavista]. Čechi i Bălgari : kulturni vzaimoootnošenija. Sofija: Izdatelstvo na Otečestvenija front, 1981. info
 • ŽÁČEK, Václav. Češi a jihoslované v minulosti : od nejstarších dob do roku 1918. 1. vyd. Praha: Academia, 1975. 751 s., [3. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. České země a Balkán : /kapitoly z dějin česko/makedonských a makedonsko/českých styků. Vyd. 1. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1974. 236 s., [1. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. České země a Makedonie : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. 1970. 486 s. : f. info
Teaching methods
Lectures, home reading, class discussion.
Assessment methods
The course consists of lectures and a seminars. Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis, participation in class discussion. Oral exam concentrates on the student’s knowledge of the subject matter as well as the relevant literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Předmět je v jarním semestru 2011 vyučován pouze konzultačně.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2009, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/BKB421