CHA104 Croatian History and Culture until 1914

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Pilch
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 15:50–17:25 B2.21
Prerequisites (in Czech)
Předmět je vhodný pro studenty všech (i nemateřských) oborů, kteří se chtějí seznámit s chorvatskými dějinami, kulturními tradicemi a utvářením moderní národní identity. Není nutná znalost chorvatštiny.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 74 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Introduction to the history of the Croatian nation, culture and statehood since the Early Middle Ages to the outbreak of the World War I. Historical and cultural specifics of the development of the Croatian territory and their influence on the forming of the modern Croatian identity. On successful completion of the course students will acquire a complex overview of historical and cultural development of Croatia as well as arguing skill in these matters. Croatian history of the 20th century is taught in the consequential course "History of Yugoslavia and Bulgaria in the 20th Century".
Syllabus
 • Historical development of the Croatian Lands in: 1) The Antiquity and the Early Middle Ages; 2) The High Middle Ages; 3) The Early Modern Era; 4) The Early Modern Era II; 5) The Age of Revolutions and Napoleonic Wars; 6) The First Half of the 19th Century; 7) The Revolution of 1848/49 and in the 1850s; 8) The Second Half of the 19th Century; 9) The Second Half of the 19th Century II; 10) The Beginning of the 20th Century.
Literature
  required literature
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
  recommended literature
 • GOLDSTEIN, Ivo. Hrvatska povijest. Zagreb: Europapress holding, 2008. 695 s. ISBN 9789533000893. info
 • STEINDORFF, Ludwig. Povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do danas. Translated by Renata Steindorff-Andrun - Srećko Lipovčan. Zagreb: Jesenski i Turk, 2006. 274 s. ISBN 9532222286. info
 • RAPACKA, Joanna. Leksikon hrvatskih tradicija. Translated by Dalibor Blažina. 285 stran. ISBN 9531506647. info
 • Pohledy na národ a nacionalismus :čítanka textů. Edited by Miroslav Hroch. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 451 s. ISBN 80-86429-20-2. info
 • HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody : příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 315 s. ISBN 9788074190100. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Formování moderního národa : (evropské "dlouhé" 19. století). Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 183 s. ISBN 8072544063. info
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
 • LOVRENOVIĆ, Ivan. Bosna a Hercegovina :krátký přehled kulturní historie. Translated by Jeroným Březina. Vyd. 1. Praha: ISE, 2000. 249 s. ISBN 80-86130-05-3. info
Teaching methods
Lectures, home reading, e-learning, class discussion.
Assessment methods
Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis, participation in class discussion, final oral exam.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/CHA104