CHA203 Contemporary Croatia

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Pilch
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 15:50–17:25 U12
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 75 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Basic geographic, political, social and economic characteristics of the contemporary Croatia. On successful completion of the course student will acquire necessary knowledge and arguing skill on the the life and institutions of these countries, their cultural specifics as well as political and social development of Croatia since the breakup of Yugoslavia to the present day.
Syllabus
 • 1. Historical, political and social development of Croatia from the breakup of Yugoslavia till present day; 2. Geographical characteristics of Croatia; 3. Economical characteristics of Croatia; 4. Demographical and national characteristics of Croatia; 5. Political characteristics of Croatia; 6. Complex presentation of the individual regions and important towns/cities of Croatia: 6. 1. Zagreb; 6. 2. Northern Croatia; 6. 3. Slavonie, Baranja, Srijem; 6. 4. Lika, Kordun, Banija; 6. 5. Kvarner; 6. 6. Istria; 6. 7. Northern Dalmatia; 6. 8. Central Dalmatia; 6. 9. Southern Dalmatia; 6. 10. Inland Dalmatia; 7. Croatian Film
Literature
 • GOLDSTEIN, Ivo. Dvadeset godina samostalne Hrvatske. Zagreb: Novi Liber, 2010. 391 s. ISBN 9789533250014. info
 • GOLDSTEIN, Ivo. Hrvatska 1918-2008. Zagreb: EPH Liber, 2008. xi, 931. ISBN 9789533000961. info
 • GOLDSTEIN, Ivo: Hrvatska povijest. Zagreb 2008.
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • STEINDORFF, Ludwig. Povijest Hrvatske od srednjeg vijeka do danas. Translated by Renata Steindorff-Andrun - Srećko Lipovčan. Zagreb: Jesenski i Turk, 2006. 274 s. ISBN 9532222286. info
 • RYCHLÍK, Jan and Milan PERENĆEVIĆ. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. ISBN 9788071068853. info
 • IVKOVIĆ, Žarko. Hrvatska za svakoga. [Zagreb: Večernji list, 2005. 199 s. ISBN 9537161749. info
 • Zemljopisni atlas za gimnazije i srednje škole. Edited by Ivan Bertić - Snježana Haiman. 4. izd. Zagreb: Hrvatska školska kartografija, 2001. 1 atlas (7. info
 • Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština : sborník referátů přednesených během Týdne chorvatské kultury (Brno, duben 2006) a další kroatisticky zaměřených textů. Edited by Pavel Krejčí - Jana Villnow Komárková. Vyd. 1. V Brně: Středoevropské centrum slovanských studií, 2007. 246 s. ISBN 8086735109. info
 • HEŘMANOVÁ, Nina. Chorvatsko : průvodce do zahraničí. Vydání 1. Praha: Olympia, 1999. 286 stran. ISBN 8070335645. info
 • HEŘMANOVÁ, Nina Vojtěška. Jugoslavie : průvodce Olympia. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 274 s. : i. info
 • HEŘMANOVÁ, Nina. Jadranské pobřeží Jugoslávie. 1. vyd. Praha: Olympia, 1988. 237 s. info
Teaching methods
Lectures, home reading, e-learning, student presentations, class discussion.
Assessment methods
Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis, fulfilling the e-learning tasks, participation in class discussion; oral and written presentation of a region in Croatia. Written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=4238
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/CHA203