CJA039 Historická mluvnice češtiny I / seminář

Filozofická fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (přednášející)
Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Předpoklady
CJA048 Soub. zkouška z češtiny
Seminář I má na programu hláskoslovnou a morfologickou analýzu staročeských textů. Jeho cílem je schopnost rekonstruovat postupný vývoj hláskových podob a morfologických forem během celého tisíciletí existence češtiny. Předmětem analýzy jsou transliterované staročeské památky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Literatura
  • LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
  • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ a Karel KUČERA. Malý staročeský slovník. Edited by Václav Křístek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. info
  • Staročeský slovník : obecný - ožžený. Praha: Academia, 1977. 2029 s. info
  • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 2, K-N [Gebauer, 1904, Unie]. Praha: Unie, 1904. 632 s. info
  • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 1, A-J [Gebauer, 1903, Unie]. V Praze: Unie, 1903. xxix, 674. info
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je písemná analýza úryvku transliterovaného staročeského textu spočívající: - v jeho transkripci, - v určení hláskového vývoje každého slova s udáním doby jeho postupných přeměn od pračeštiny až po stav současný, - v identifikaci všech daných forem flektivních slovních druhů a v nastínění jejich vývoje od doby pračeské po současnost.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Doporučuje se přednáška Historická mluvnice češtiny I (CJBA15), realizovaná v zimním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008.