CJA040 Historická mluvnice češtiny II / seminář

Filozofická fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Předpoklady
CJA048 Soub. zkouška z češtiny && CJA039 Histor. mluvn. češt. I / sem.
Seminář II předpokládá zvládnutí historické fonologie a morfologie a obírá se jednak diachronním sledováním slovotvorného vývoje motivovaných slov, jednak sledováním vývoje syntaktických prostředků: jednotlivých konstrukcí, vývojem jednoduché věty, konstituováním souvětí a genezí a rozvojem souvětných spojovacích prostředků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
Literatura
  • LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
  • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ a Karel KUČERA. Malý staročeský slovník. Edited by Václav Křístek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. info
  • Staročeský slovník : obecný - ožžený. Praha: Academia, 1977. 2029 s. info
  • BAUER, Jaroslav. Vývoj českého souvětí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 402 s. info
  • MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského [Machek, 1957]. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 627 s. info
  • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 2, K-N [Gebauer, 1904, Unie]. Praha: Unie, 1904. 632 s. info
  • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 1, A-J [Gebauer, 1903, Unie]. V Praze: Unie, 1903. xxix, 674. info
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je: - transkripce zadaného úryvku staročeského textu, - určení produktivity slovotvorných typů motivovaných slov, - určení syntaktických vztahů, - přesný novočeský překlad.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Doporučuje se souběžná přednáška Historická mluvnice češtiny II (CJBA16).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008.