CJA041 Historická mluvnice češtiny

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJA001 Úvod do stud. česk. jaz. && CJA002 Fonet., fonol., teor.prav. && CJA005 Úvod do stsl. a slav. II && CJA006 Souč. č. jaz. – morfologie I && CJA009 Souč. č. j. - morfologie II && CJA010 Souč. č. j. – syntax
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty oborů, kteří zahájili studium dříve než na podzim 2019.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář má na programu hláskoslovnou a morfologickou analýzu staročeských textů. Jeho cílem je schopnost rekonstruovat postupný vývoj hláskových podob a morfologických forem během celého tisíciletí existence češtiny. Předmětem analýzy jsou transliterované staročeské památky.
Osnova
  • Transliterace a transkripce staročeského textu
  • Procvičování hláskoslovné a morfologické analýzy staročeského textu nízkého stylu.
Literatura
    neurčeno
  • LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
  • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ a Karel KUČERA. Malý staročeský slovník. Edited by Václav Křístek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. info
  • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 1, A-J [Gebauer, 1970, Academia]. 2., nezm. vyd. Praha: Academia, 1970. info
  • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 2, K-N [Gebauer, 1904, Unie]. Praha: Unie, 1904. 632 s. info
  • Staročeský slovník. Na-Přědložený. Praha 1968-2000 (slovníková hesla vycházejí postupně v sešitech).
Výukové metody
Základem semináře je analýza staročeského textu, studenti jsou povinni připravovat se do výuky (samostudium konkrétní odborné literatury včetně elektronických zdrojů (Vokabulář webový ap.), nebo e-learningová metoda, a to v závislosti na přístupu jednotlivých vyučujících). Znalosti studentů jsou v hodinách prověřovány většinou ústně, případně písemnými cvičeními.
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je písemná analýza úryvku transliterovaného staročeského textu spočívající: v jeho transkripci, v určení hláskového vývoje každého slova s udáním doby jeho postupných přeměn od pračeštiny až po stav současný, v identifikaci všech daných forem flektivních slovních druhů a v nastínění jejich vývoje od doby pračeské po současnost.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.