CJA044 Czech literature since 1945 I

Faculty of Arts
Autumn 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (lecturer)
Supervisor
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Prerequisites (in Czech)
CJA048 A Comprehensive Exam in Czech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář mgr. Čecha:Rozbor a interpretace literárních textů prozaických, básnických a memoárových. Okruh autorů a děl má ovšem pracovní charakter a může se samozřejmě proměňovat podle potřeb daného semináře.
Jednotlivé semináře mgr. Hrušky budou zaměřeny na podrobnější rozbor díla vybraných autorů, o němž se domnívám, že svým významem poskytuje zároveň dostatečný prostor pro obsažení souvislostí s celým literárním kontextem jednotlivých časových etap po roce 1945. Zároveň se chci od konkrétních všímaných děl dostávat k souvislostem obecnějším, přesahujícím nejenom do dalších uměleckých oblastí (film, divadlo, hudba apod.), ale také k souvislostem společenským, filozofickým nebo politickým. Podobně se nehodlám vyhýbat možným přesahům za sevřené hranice česky psané literatury. "Vnitřní metodou" rozboru jednotlivých děl bude především důraz na vlastní čtenářský prožitek a pochybování o závěrech a hodnotících soudech, které byly učiněny již dříve, ať už sebepověstnějšími osobnostmi. Neboť mám zato, že nic důležitějšího, než důvěru ve vlastní prožitek a zároveň umění pochybovat, vysoká škola nabídnout nemůže - ani svým studentům, ani svým pedagogům.
Seminář doc. Trávníčka: "malé" a/versus "velké" dějiny - sledování jedné linie české poválečné prózy, a to formou rozboru jednotlivých děl.
Syllabus (in Czech)
 • Seminář Mgr. Čecha:
 • 1. V. Černý: Paměti III
 • 2. J. Zábrana: Staránky z deníku
 • 3. B. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
 • 4. J. Křesadlo: Mrchopěvci
 • 5. J. Zahradníček: Znamení moci
 • 6. K. Bochořák: Chóry
 • 7.V. Hrabě: Blues pro bláznivou holku
 • 8. V. Kahuda: Houština
 • 9. I. Matoušek: Ego
 • 10. I. Landsmann: Pestré vrstvy
 • 11. M. Urban : Sedmikostelí
 • 12. P. Petr: Andělům víno
 • 13. J. Nohavica: Divné století
 • Seminář Mgr. Hrušky:
 • Ivan Blatný (věci tohoto světa, vývoj civilistní poezie)
 • Pavel Kohout, Jan Skácel, František Hrubín, Milan Kundera aj.(povinné jistoty a povolené pochyby 50. let)
 • Jan Zahradníček, Bohuslav Reynek (křesťanská poezie)
 • Jaroslav Seifert (osudy a odkaz předválečné avantgardy, problém bel canta v české poezii)
 • Oldřich Mikulášek (přemýšlení o básnických a filozofických dualismech)
 • Vladimír Holan (epická linie v české poezii, pozdní Holanova tvorba)
 • Karel Šiktanc (kompozice básně a sbírky, samizdat let 70. a 80.)
 • Ivan Martin Jirous (druhá vlna undergroundu)
 • Ivan Wernisch (síla 60. let)
 • J. H. Krchovský, Pavel Kolmačka (úvahy o poezii právě vycházející)
 • Seminář doc. Trávníčka: "Malé" a/versus "velké" dějiny - sledování jedné linie české poválečné prózy, v nichž se česká literatura stýká s typickým středoevropských fenoménem: ohrožení dějinami, vzpouře proti dějinám, útěku před dějinami, nemožnost učinit se součástí "velkého příběhu" dějin. - Každý seminář bude věnován jednomu dílu, jeho interpretaci, a to vždy ze dvou úhlů (dvě různá témata). Dva studenti představí hlavní teze svých esejů a poté bude následovat dikuse. Podle počtu posluchačů v kursu na každého vyjdou během semestru 2-3 eseje. Některá z rozebíraných děl: Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol (1967), Jiří Gruša: Dotazník (1976), Jiří Kovtun: Pražská ekloga (1973), Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv (1989), Ferdinad Peroutka: Oblak a valčík (1976), Josef Škvorecký: Zbabělci (1958), Jiří Weil: Život s hvězdou (1949), Ota Filip: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy (1974-75).
Literature
 • BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Edited by Pavel Janoušek. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 242 s. ISBN 80-85639-74-2. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří and Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českého románu 1945-1991 :150 děl poválečné české prózy. Edited by Milan Suchomel. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1992. 314 s. ISBN 80-900578-9-6. info
 • ČERNÝ, Václav. Paměti. [Paměti IV]. 2., rozš. vyd. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 8071080365. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2. info
 • ZÁBRANA, Jan. Celý život. Edited by Dušan Karpatský - Jan Šulc. Praha: Torst, 1992. ISBN 80-900149-7-6. info
 • ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Edited by Eva Červinková - Jan Šulc. Praha: Torst, 1994. 190 s. ISBN 80-85639-21-1. info
 • ZÁBRANA, Jan. Potkat básníka : eseje a úvahy. Praha: Odeon, 1989. ISBN 8020709363. info
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k udělení zápočtu:
mgr. Čech: Znalost a interpretace 1 literárního díla, jehož titul bude určen na začátku semestru. Aktivní účast v semináři umožněná seznámením se s krátkou ukázkou z literárního textu interpretovaného na příslušném semináři. Seminární práce na základě předneseného referátu. Respektovány 4 absence v semináři.
mgr. Hruška: k zápočtu vyžadována 80ti procentní docházka, písemná práce na předem dohodnuté téma ze současné české literatury
doc. Trávníček: Podmínky k zápočtu: účast 70 %, 2-3 eseje.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2000/CJA044