CJA044Bc Czech Literature since 1945 for Bc

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Křeček (seminar tutor)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (alternate examiner)
Mgr. Jitka Cholastová, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
CJA044Bc/01: Mon 14:10–15:45 U32, P. Bubeníček
CJA044Bc/02: Wed 17:30–19:05 U33, V. Čech
CJA044Bc/03: Mon 17:30–19:05 U37, M. Balaštík
CJA044Bc/04: Mon 15:50–17:25 U37, M. Balaštík
Prerequisites (in Czech)
CJA004 Introduc. into Lit. && CJC020 Introduc. into Czech Lit.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 113 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/113, only registered: 0/113
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Seminars will be primarily aimed at analyses and interpretations outstanding works of literary canon of the second half of the 20th century. Texts will be examined on the basis of both synchronic and diachronic approach. An attention will be also paid to general social-historic context, literary-critical reception and issues of literary genres.
At the end of this course the student will be able to understand literary text;
to interpret literary works in historical context;
to work with the secondary literature creatively;
to work with information to formulate expertise clearly;
students will be able to think about literature critically. A part of this course is devoted to works from the list of required reading.
Syllabus
 • Dr. Balaštíks seminars will be aimed at interpretations of principal fictional works of the second half of the 20th century, icluding their position in society and general cultural context and literary criticism of that period. 1) Conditions of the Literature after 1948 2) Explication of the books by Jiřího Kolář, Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks, Josef Škvorecký, Pavel Kohout, Milan Kundera, Ludvík Vaculík, Ivan Wernisch atd.
 • The seminar of Mgr. Kára is focused on analysis of chosen Czech literature works from the second half of the 20th century and beginning of 21st century, including interpretation and culture context. The main Themis and primary sources: 1. Birth of an author (Milan Kundera, Směšné lásky); 2. An Author and Normalization (Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol; Vévodkyně a kuchařka); 3. In exile but at home (Josef Škvorecký, Mirákl; Příběh inženýra lidských duší); 4. Experiment as a necessity (Jiří Gruša, Dotazník); 5. A Child and A History (Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále); 6. Personality in exile (Viktor Fischl, Dvorní šašci); 7. An Enchantment with Postmodernism (Michal Ajvaz, Návrat starého varana); 8. Sobriety and The End of Postmodernism (Jiří Kratochvil, Avion; Kruhová leč); 9. An Intellect on Duty of Prank (Patrik Ouředník, Europeana; Ad acta); 10. Samizdat and Self-Reflection (Ludvík Vaculík, Český snář); 11. Life and Work Or His Own Personal Life as A Theme of His Life (Pavel Kohout, Kde je zakopán pes)
 • Dr. Čech: Seminars will be focused on these authors and their works: František Halas: A co?, Jiří Žáček:Obejmi mě, Jan Zahradníček: Znamení moci, Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku, Oldřich Mikulášek: Vyvolavač, Jan Skácel: Smuténka, Josef Topol: Hlasy ptáků, Ladislav Svěrák - Zdeněk Svěrák: Dobytí severního pólu, David Drábek: Koule, Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota; Ludvík Aškenazy: Světla zastaveného času
 • Mgr. Cholastová: seminar will be focused on following authors and books: Ivan Blatný: Tento večer, Josef Kainar: Nové mýty; Jan Hanč: Události, Jan Zábrana: Celý život; Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota; Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší; Milan Kundera: Nesmrtelnost; Oldřich Mikulášek, Jan Skácel; Václav Havel: Zahradní slavnost; Karel Šiktanc; Věra Linhartová: Rozprava o zdviži; Petr Hruška, Jan Balabán; Miloš Urban: Sedmikostelí, Stín katedrály; Zuzana Brabcová, Petra Hůlová, Jana Šrámková.
 • Mgr. Kortanová: seminar will be focused on following authors and books:
  Poetry: Ivan Blatný: Tento večer, Melancholické procházky, Josef Kainar: Nové mýty, Miroslav Holub, Jan Skácel: Smuténka a Dávné proso, Ivan Wernisch: Zimohrádek, Jaroslav Seifert: Koncert na ostrově a Morový sloup, Ivan Martin Jirous: Magorovy labutí písně, Václav Hrabě, Inka Machulková, Vladimíra Čerepková Prose: Josef Škvorecký: Zbabělci, Prima sezóna, Milan Kundera: Žert, Michal Ajvaz: Druhé město, Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota, Jan Balabán: Možná že odcházíme, Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock, Daniela Hodrová, Jiří Kratochvil, Miloš Urban, Kateřina Tučková, Jana Šrámková
Literature
 • Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Veronika Košnarová - Kateřina Piorecká - Karel P. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 487 stran. ISBN 9788020020574. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. info
 • BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Edited by Pavel Janoušek. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českého románu 1945-1991 :150 děl poválečné české prózy. Edited by Milan Suchomel. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1992. 314 s. ISBN 80-900578-9-6. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří and Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 242 s. ISBN 80-85639-74-2. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 pp. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
 • ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Edited by Eva Červinková - Jan Šulc. Praha: Torst, 1994. 190 s. ISBN 80-85639-21-1. info
 • KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. 2. rozš. vyd., v H & H 1. Jinočany: H & H, 1996. 223 s. ISBN 80-85787-93-8. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
 • ZAND, Gertraude. Totální realismus a trapná poezie : česká neoficiální literatura 1948-1953. Translated by Zuzana Adamová. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 240 s. ISBN 8072940481. info
 • PILAŘ, Martin. Underground : (kapitoly o českém literárním undergroundu). Vyd. 2. Brno: Host, 2002. 175 s. ISBN 8072940465. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • HODROVÁ, Daniela. Hledání románu : kapitoly z historie a typologie žánru. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1989. 275 p. : i. info
 • HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím :(kapitoly z literární topologie). Vyd. 1. Praha: Koniasch Latin Press, 1994. 211 s. ISBN 80-85917-03-3. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
Teaching methods
Lectures, discussion in classes, homework, reading.
Assessment methods
Assesment (seminar): essay; active participation.
Examination: Knowledge in the historical development of literature of the second half of the 20th century (according to textbook: Česká literatura od počátku k dnešku);
knowledge in the recommended primary sources;
analyses of literary works
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Ke zkoušce přinést seznam četby.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/CJA044Bc