CJA045 Czech literature since 1945 II

Faculty of Arts
Spring 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Němcová (lecturer)
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (lecturer)
Supervisor
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Prerequisites (in Czech)
CJA048 A Comprehensive Exam in Czech && CJA044 Czech lit. since 1945 I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Mgr. Čech: Analysis and interpretation of literary texts. Prose, poems and memoirs.
Syllabus (in Czech)
 • Seminář mgr. Čecha:
 • 1. V. Černý: Paměti III
 • 2. J. Zábrana: Staránky z deníku
 • 3. B. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
 • 4. J. Křesadlo: Mrchopěvci
 • 5. J. Zahradníček: Znamení moci
 • 6. K. Bochořák: Chóry
 • 7.V. Hrabě: Blues pro bláznivou holku
 • 8. V. Kahuda: Houština
 • 9. I. Matoušek: Ego
 • 10. I. Landsmann: Pestré vrstvy
 • 11. M. Urban : Sedmikostelí
 • 12. P. Petr: Andělům víno
 • 13. J. Nohavica: Divné století
 • Seminář mgr. Hrušky
 • Egon Hostovský - Cizinec hledá byt
 • Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále
 • Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 • Josef Škvorecký - Zbabělci
 • Vlastimil Třešňák - Babylon
 • Ludvík Vaculík - Český snář
 • Milan Kundera - Nesmrtelnost
 • Michal Viewegh - Účastníci zájezdu
 • Jáchym Topol - Anděl
 • Součástí avizovaného uvažování v souvislostech budou mj. reflexe vybraných děl světové prózy, především:
 • Benedikt Vasiljevič Jerofejev: Moskva-Petušky zpáteční
 • Raymond Carver: Buď, prosím tě, zticha
 • Peter Hoeg: Příběhy jedné noci
 • Seminář mgr. Němcové:
 • 1. Exil a "vnitřní exil" 50. let
 • 2. Exilová nakladatelství
 • 3. E. Hostovský
 • 4. V. Černý
 • 5. J. Lopatka
 • 6. J. Hanč
 • 7. J.Zábrana, J. Škvorecký, J. Jedlička
 • 8. E. Bondy
 • 9. Problematika budovatelské literatury
 • 10. J. Zahradníček, B. Reynek
 • 11. Underground 70. a 80. let
 • 12. Samizdat
 • 13. I. M. Jirous
 • 14. V. Havel, M. Kundera, P. Kohout - dramatická tvorba
 • 15. M. Kundera
 • 16. "Vrcholná" díla 90. let
 • 17. J. Kratochvil, D. Hodrová
 • 18. .
 • mgr. Přibáňová
 • 1. Václav Havel; česká varianta absurdního dramatu
 • 2. Milan Kundera; Motiv ponížení ve Směšných láskách; Ke kompozici románu Žert
 • 3. Léta padesátá z perspektivy let šedesátých; Žert, Sekyra, Jiří Mucha, Josef Jedlička aj.
 • 4. Experimentální literatura; Pokus o Věru Linhartovou; Ivan Vyskočil aj.
 • 5. Paradoxy deníkové literatury - zamyšlení nad žánrem; Celý život Jana Zábrany a Hančovy Události; specifika psaní a čtení deníkové literatury
 • 6. Ladislav Fuks; Bizarní prvky v prózách Ladislava Fukse; Pan Theodor Mundstock a pan Karel Kopfrkingel jako dvě oběti fašismu; Fuksův Pan Theodor Mundstock a Weilův Život s hvězdou (srovnávací studie)
 • 7. Josef Škvorecký; Proměny Dannyho Smiřického jako Škvoreckého alter ega (Zbabělci, Příběh inženýra lidských duší); Danny jako subjekt a objekt vyprávění
 • 8. Humor a nonsens v současné literatuře. Co je to tzv. cimrmanovský humor? Jan Vodňanský, Emanuel Frynta, Ivan Wernisch.
 • 9. Vrcholná díla české prózy devadesátých let. Jáchym Topol, Daniela Hodrová, Jiří Kratochvil aj.
 • 10. "Autorské postavy" a autostylizace. Vlastimil Třešňák: To nejdůležitější o panu Moritzovi s přihlédnutím k ostatním textům; Michal Viewegh: Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách a Účastníci zájezdu
 • 11. Exilové reflexe a sebereflexe. Egon Hostovský, Jaroslav Strnad, Josef Škvorecký, Jaroslav Vejvoda, Milan Kundera.
 • 12. Kapitoly z poválečného surrealismu.
Literature
 • BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Edited by Pavel Janoušek. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. info
 • ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Edited by Eva Červinková - Jan Šulc. Praha: Torst, 1994. 190 s. ISBN 80-85639-21-1. info
 • LOPATKA, Jan. Předpoklady tvorby. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1991. 195 s. ISBN 80-202-0258-7. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří and Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 242 s. ISBN 80-85639-74-2. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českého románu 1945-1991 :150 děl poválečné české prózy. Edited by Milan Suchomel. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1992. 314 s. ISBN 80-900578-9-6. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
 • VOHRYZEK, Josef. Literární kritiky. Edited by Eva Formánková - Zdeněk Urbánek - Jan Lopatka - Michael Špirit. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 413 s. ISBN 80-85639-45-9. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky udělení zápočtu:
mgr. Čech: Znalost a interpretace 1 literárního díla, jehož titul bude určen na začátku semestru. Aktivní účast v semináři umožněná seznámením se s krátkou ukázkou z literárního textu interpretovaného na příslušném semináři. Seminární práce na základě předneseného referátu. Respektovány 4 absence v semináři

mgr. Hruška: k zápočtu vyžadována 80ti procentní docházka, písemná práce na předem dohodnuté téma ze současné české literatury
mgr. Němcová: přednes seminární práce a její písemné zpracování, příp. recenze vybraného díla (současná tvorba). Tolerovány jsou maximálně 3 absence.
mgr. Přibáňová: seminární práce (přednesená v semináři); kritická studie, která může vycházet z předcházející seminární práce (písemně); účast 75%.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: Za absolvování semináře (zápočet) získává student 3 kredity, za zkoušku, která je závazná, další 3 kredity.
Information on course enrolment limitations: Zkouška je závazná pro studenty imatrikulované počínaje rokem 1996. Ostatní ukončují předmět zápočtem.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010.
 • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2001/CJA045