CJA045 Současná česká literatura II / seminář

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (lecturer)
prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc.
Supervisor
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Prerequisites (in Czech)
CJA048 A Comprehensive Exam in Czech && CJA044 Současná česká literatura I / seminář
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Seminář mgr. Čecha: Rozbor a interpretace literárních textů. Bude se týkat jak děl prozaických (B. Hrabal, J. Smetanová, O. Pavel) a básnických (J. Zahradníček, K. Bochořák, L. Fikar, J. Seifert, F. Hrubín, J. Skácel, Z. Havlíček, K. Hynek, I. Jirous, J. Topol), tak deníkových záznamů a pamětí (V. Černý, J. Zábrana). Nedílnou součástí práce v semináři bude práce se sekundární literaturou a pracemi literárněteoretickými (R. Grebeníčková, P. V. Zima, O. Sus). Okruh autorů má pracovní charakter a může se samozřejmě proměňovat podle potřeb daného semináře.
 • Seminář mgr. Mikšíkové bude vždy zahájen tzv. kulturním přehledem, v němž studenti (vždy předem určení) předvedou svou orientaci v literárních periodikách a v kulturním životě vůbec. Poté budou následovat drobné seminární příspěvky (dle dohodnutého tématu), společná diskuse, tvůrčí psaní, interpretace.
 • Seminář mgr. Hrušky bude vycházet z rozboru tvorby několika autorů - prozaiků mladší a střední generace (J. Topol, J. Balabán, M. Viewegh, V. Třešňák aj.), o nichž se domnívám, že poskytují významný prostor pro obsažení souvislostí s celým současným literárním kontextem a zároveň umožnují zabývat se souvislostmi obecnějšími, přesahujícími do dalších uměleckých oblastí, jimž se nehodlám vyhýbat.
 • Seminář mgr. Přibáně bude orientován zejména na prózu a do určité míry také na dramatickou tvorbu. Výběr konkrétních témat bude především záležitostí studentů. Nabídka vychází zejména z literatury padesátých a šedesátých let a obsahuje volně formulovaná i pevně koncipovaná témata dotýkající se próz Josefa Škvoreckého, Egona Hostovského, Jaroslava Strnada, Milana Kundery, Ludvíka Vaculíka, Jiřího Muchy, Bohumila Hrabala, Josefa Jedličky, Věry Linhartové, Vladimíra Párala, Ladislava Fukse a dalších. Podstatné body ve vývoji dramatu uvedeného období v nabídce představují zejména Václav Havel, Josef Topol, Jiří Suchý či Ivan Vyskočil, také však Vašek Káňa, Vojtěch Cach, Vratislav Effenberger, Vratislav Blažek aj.
Literature
 • BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Edited by Pavel Janoušek. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. info
 • ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Edited by Eva Červinková - Jan Šulc. Praha: Torst, 1994. 190 s. ISBN 80-85639-21-1. info
 • LOPATKA, Jan. Předpoklady tvorby. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1991. 195 s. ISBN 80-202-0258-7. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří and Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 242 s. ISBN 80-85639-74-2. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českého románu 1945-1991 :150 děl poválečné české prózy. Edited by Milan Suchomel. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1992. 314 s. ISBN 80-900578-9-6. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
 • VOHRYZEK, Josef. Literární kritiky. Edited by Eva Formánková - Zdeněk Urbánek - Jan Lopatka - Michael Špirit. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 413 s. ISBN 80-85639-45-9. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky udělení zápočtu:
mgr. Čech: dohodnuté procento docházky, připravenost a činorodost při společných interpretacích a odevzdání eseje.
mgr. Mikšíková: výstupy s kulturními a tematickými příspěvky, esej a činorodá účast na seminářích.
mgr. Hruška: odpovídající účast, aktivita.
mgr. Přibáň: seminární práce (přednesená v semináři); kritická studie, která může vycházet z předcházející seminární práce (písemně); účast 75%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: Za absolvování semináře (zápočet)získává student 3 kredity, za zkoušku, která je závazná, další 3 kredity.
Information on course enrolment limitations: Zkouška je závazná pro studenty imatrikulované počínaje rokem 1996. Ostatní ukončují předmět zápočtem.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/CJA045