CJA058 Czech Literature of the 19th century Follow-up Studies - Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Dušková (lecturer)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 10:00–11:40 D33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 20/22, only registered: 0/22, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/22
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to: - enlarge their knowledge of issues concerning the 19th century of Czech literature; - are familiar with specialized literature and methodology; - check their interpretative skills; - are familiar with basic findings and methodological procedures of related disciplines; - are able to apply acquired knowledge and skills when creating scientific texts.
The contents of the seminars are readings and interpretations of the selected works, included in the period of the 19th century of Czech literature. A part of the seminar programme is devoted to the compulsory reading.
This course is the continuation a bachelor’s course of the same name. The main objectives of the course are the following: to extend and deepen the knowledge of the 19th century Czech literature. An emphasis is based on the interpretation of literary works in Czech and European literary context, its integral constituent is the critical evaluation of secondary literature and methodology. The plurality of research approaches is respected during the lesson.
Syllabus
 • The specific assesment of each seminar will be specified in the introductory lesson, with regard to existing experience of registered students.
Literature
  required literature
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 2., revidované vydání. Praha: ARSCI, 2010. 326 stran. ISBN 9788074200113. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  recommended literature
 • Haman, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta. 182 s. ISBN 80-7082-548-0
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • MOCNÁ, Dagmar and Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 8073190206. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
 • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
  not specified
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. info
 • HANUŠ, Josef, Jan JAKUBEC, Jan MÁCHAL and Jaroslav VLČEK. Literatura česká devatenáctého století : od Josefinského obrození až po českou modernu. D. 1, Od Dobrovského k Jungmannově škole básnické. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Jan Laichter, 1911. s. vi.-xii. info
 • HANUŠ, Josef. Literatura česká devatenáctého století. D. 3. Část 1, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi [103/3,1]. V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1905. info
 • HANUŠ, Josef. Literatura česká devatenáctého století. D. 2, Od M.Zd. Poláka ke K.J. Erbenovi [103/2]. V Praze: Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1903. info
Teaching methods
Seminars, 1½ hours per week; a reading of the discuss topic, a short oral presentation of summaries, a written summary of the reports; a collective interpretation, class discussion.
Assessment methods
The examination for students of single-subject form is based on their knowledge in particular literary-historical section with regard to specific contents of particular course including knowledge in primary and secondary courses.
Assesment: essay (hand-out and summary), active participation in class, e-learning-test. Oral exam will be based on interpretation of historical development of particular period, knowledge of recommended primary literature and analyses of the works read by students.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Pro posluchače jednooborového odborného i učitelského studia je povinné zakončení zkouškou.
The course is taught each semester.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf3/mod/page/view.php?id=297820
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJA058