CJA072 Academic Writing

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
CJA072/A: Tue 16:00–17:40 D33, Z. Fišer
CJA072/B: each even Thursday 10:00–13:40 B2.42, T. Dědinová
Prerequisites (in Czech)
CJC020 Introduc. into Czech Lit. && CJA004 Introduc. into Lit.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 37/40, only registered: 2/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The seminar is aimed at developing basic skills important for creating professional texts of different genres, especially final dissertations, essays and studies. This course is meant to be a catalogue of methods and techniques for individual stages in writing academic texts. It is concerned with creative as well as technical and organizational aspects of academic work.
At the end of this course, students should be able:
to use correct methods and techniques in individual stages of academic writing;
to create definitions of terms of their subject field;
to understand different academic genres;
to interpret communicative function of different academic genres;
to create communicative texts of different academic genres.
Syllabus
 • Selection of exercises and techniques:
 • looking for a theme,
 • forming an assignment,
 • forming a hypotheses,
 • creating an outline,
 • planning the work,
 • the chronological axis,
 • rewording, shortening, cutting, methods of critical evaluation,
 • collective revision
 • work with the primary literature,
 • collecting and working with secondary literature,
 • principles of quoting,
 • fine art techniques in academic work.
Literature
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • Werder, von Lutz: Lehrbuch des wiseschaftlichen Schreibens. Schibri-Verlag Berlin, Milow 1993.
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 pp. ISBN 80-85931-99-0. info
 • Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociol. naklad., 2005. ISBN 80-86429-40-7 .
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • Eliášová, Viera a kol. Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pe učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Bratislava: ŠPÚ; British Council Slovakia, 2007. ISBN 978-80-89225-35-4.
 • FIŠERA, Ivan. Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501444. info
 • FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu (About the Use of Art Activities in the Production of Acedemic Texts). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 148-156, 9 pp. ISBN 80-7239-182-8. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia (Stylistics and creating scholarly texts as a part of university curricula). Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. p. 144-147, 4 pp. ISBN 80-7239-182-8. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, teamwork, homeworks.
Assessment methods
Requirements for obtaining a credit: portfolio including work created in seminars, active participation in lessons. Portfolio has to be handed in in electronic form.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Předmět je možno absolvovat ve druhém nebo ve třetím semestru bakalářského studia.
The course is taught annually.
General note: Předmět si zapisují studující bakalářského studia imatrikulovaní v r. 2007 a později.
Information on course enrolment limitations: Maximální počet studujících v každé seminární skupině bude 20 osob.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/CJA072