CJBB108 Recenzentský seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
základní znalosti lingvisticých teorií v rozsahu bakalářských požadavků
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je naučit studenty napsat recenzi jazykovědné knihy naší, nebo cizí a respektovat při tom požadavky jak žánru, tak zvyklostí časopisů, jak se recenze nabízí.
Výstupy z učení
Student/ka bude schopen/na napsat odbornou recenzi na českou nebo zahraniční jazykovědnou publikaci
Osnova
  • Každý student má možnost napsat dvě recenze: první je recenze tréninková, která je v semináři analyzována z hlediska toho, nakolik recenzent splnil požadavky na recenzi, druhá je recenze zápočtová, kterou student odevzdává, ta je rozhodující pro udělení zápočtu.
Literatura
  • Další materiály viz uvedené základní zdroje a ostatní podklady poskytnuté vyučujícím. / Other relevant materials are listed in the main given sources and are also available from the teacher.
  • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
  • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
  • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha: Votobia, 1996. info
Výukové metody
Seminář se zaměřením na praktické psaní recenzí.
Metody hodnocení
K udělení zápočtu je nutné předložit tzv. cvičnou recenzi, kterou se studentem analyzujeme, a pak tzv. definitivní recenzi, kterou buď vyučující přijme, nebo nepřijme.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.