CJBB112 Analýza pasiva v češtině

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 D21
Předpoklady
CJA010 Souč. č. j. – syntax
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se standardními teoretickými přístupy k pasivu jak v rámci funkční gramatiky (na bázi konceptu diateze a procesů jako promoce Objektu nebo democe Subjektu), tak v rámci gramatiky formální, zvl. v generativní gramatice. Cílem je také představit formální analýzu pasiva v různých teoretických modelech, a doplnit tak to, co studenti už znají, totiž funkční pohled na pasivum. Protože jde o kurz pro bohemisty, cílem je podat rovněž vysvětlení vidu pasivního participia a jeho dlouhého či krátkého tvaru.
Osnova
  • Je konfrontováno lexikalistické pojetí pasiva s pojetím transformačním. Přihlíží se při tom k takovým jevům, jako je předvídatelnost tvoření pasiva, ukazují se relevantní faktory (syntaktické i sémantické). Podává se teoretické zdůvodnění selekce auxiliáru v pasivu.
Literatura
  • Další materiály viz uvedené základní zdroje a ostatní podklady poskytnuté vyučujícím. / Other relevant materials are listed in the main given sources and are also available from the teacher.
  • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
  • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
  • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha: Votobia, 1996. info
Výukové metody
Seminář. V první části je studentům představena klasická raisingiva teorie pasiva a v druhé části jsou v rámci této teorie analyzovány pasivní struktury v češtině - zvl. dějové a stavové pasivum.
Metody hodnocení
K udělení zápočtu je třeba aktivní účast v semináři, tj. účast a zviditelnění.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/CJBB112