CJBB119 Correct Writing

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Kuljovská (lecturer)
Mgr. Zdeňka Šrámková (lecturer)
Mgr. Petra Vodičková (lecturer)
Mgr. Martina Vohralíková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Zemanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
CJBB119/A: Thu 11:40–13:15 A42 stara, Z. Šrámková
CJBB119/B: Mon 13:20–14:55 C42, Z. Šrámková
CJBB119/C: Mon 8:20–9:55 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/D: Mon 10:00–11:35 C41, Z. Šrámková
CJBB119/E: Tue 11:40–13:15 A46, M. Vohralíková
CJBB119/F: Tue 8:20–9:55 A43 stara, J. Zemanová
CJBB119/G: Wed 8:20–9:55 A44, Z. Šrámková
CJBB119/H: Wed 10:00–11:35 A44, Z. Šrámková
CJBB119/I: Thu 8:20–9:55 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/J: Thu 16:40–18:15 C41, Z. Šrámková
CJBB119/K: Fri 8:20–9:55 N01023, Z. Šrámková
CJBB119/L: Thu 10:00–11:35 A31 stara, J. Vojtová
CJBB119/M: Tue 8:20–9:55 C11bezkodu, L. Kuljovská
CJBB119/N: Thu 16:40–18:15 N01023, P. Vodičková
Prerequisites (in Czech)
Středoškolské znalosti českého pravopisu (maturita z českého jazyka). Předmět je určen pro studenty FF MU.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
If students write a seminar paper, their B.A. or M.A. thesis or simply a letter and wish to create a text which would not only be interesting, but also contained no mistakes, and could therefore be evaluated more favourably by the recipient, they can choose this optional course. This course is meant as a practical help to all who wish to create their texts (scholarly or other) without mistakes, using cultivated Czech. The course is focused on specific features of written texts - the topics to be dealt with include rules of writing Czech words, loan-words, capitalization, abbreviations, punctuation, hyphenation, as well as with morphological and syntactic issues reflected by orthography. Information about the most important books on these issues will also be included, as well as possibilities of solving problems which are not dealt with in them. The particular topics will always be linked with practical exercises. At the end of the course, there will be a written test checking the acquired knowledge.
Syllabus (in Czech)
 • Témata k jednotlivým seminářům a povinná cvičení - viz Studijní materiály u anotace předmětu, případně také pod předmětem na www.phil.muni.cz/elf.
Literature
 • Kolektiv autorů: Nový akademický slovník cizích slov (A-Ž). Academia, Praha 2005.
 • Hůrková, Jiřina: Česká výslovnostní norma. Scientia, Praha 1995.
 • Havránek, Bohuslav – Jedlička, Alois. Stručná mluvnice česká. Fortuna, Praha 1998.
 • Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku), AV ČR, Fortuna, Praha 2004.
 • Dolejší, Pavel: Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu. Nakladatelství Pavel Dolejší, 2006.
 • Brabcová, Radoslava: Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice 2000.
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2005.
 • Pravidla českého pravopisu (akademické vydání), Academia, Praha 2006.
 • Kolektiv autorů: Příruční mluvnice češtiny. LN 1995.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou připuštění k zápočtovému testu je s ohledem na praktické změření předmětu kromě aktivní práce v semináři také splněná docházka (tj. maximálně 2 absence za semestr).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/CJBB119