CJBB125 Infinitiv I

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 T209
Předpoklady
CJA051 Bakalářská zkouška z češtiny || PLIN003 Stát. záv. zk. bakalářská
základní znalosti morfologických a syntaktických teorií v rozsahu bakalářských požadavků
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je podat analýzu infinitivních frází v češtině v rámci různých modelů formální gramatiky. Tato analýza má ukázat, že infinitivní fráze realizuje v syntaxi různě velkou porci verbální struktury: VP, vP, TP. Cílem je rovněž nabidnout studentovi učit se zpracovat odborné téma, včetně nalezení bibliografie.
Výstupy z učení
Student/ka bude schopen/na použít znalosti moderních lingvistických teorií pro analýzu vnoření českých infinitivních frází, pro analýzu vnitřní struktury infinitivu a pro analýzu syntaktické struktury infinitivních frází
Osnova
  • Vysvětlují se základní pojmy standardních syntaktických analýz: raising-konstrukce, control-konstrukce a AcI-konstrukce, tenseles infinitivy a tensed infinitivy - dále se analyzují konstrukce s InfP v rámci restrukturace buď jako biklauzální, nebo monoklauzální.
Literatura
  • Další literatura bude zadána na začátku semestru. / Besides the given main source, other materials will be specified at the beginning of the course.
  • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
Výukové metody
Seminář. Studenti jsou seznámeni s možnostmi analýzy innitivních frází v generativní gramatice, zvl. s teorií kontroly a nadzvednutí a teorií restruktura.
Metody hodnocení
K udělení zápočtu je třeba vypracovat seminární práci, v níž student podle metodologie, se kterou se seznámí v semináři, bude analyzovat vybraný typ syntaktické struktury s infinitivem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.