CJBB133 Historical Grammar of Czech

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
CJBB133/01: Tue 14:10–15:45 T205, P. Kosek
CJBB133/02: Wed 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
CJBB133/03: Tue 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Phonological and morphological analysis of Czech texts is the issue of Seminar I. The seminar is focused on reconstruction of the phonological and morphological development of Czech during the thousand years of its existence. For the work in seminars, transliterated Old Czech texts are used as a material.
Syllabus
 • Transliteration a transcription of Old Czech texts
 • Phonological and morphological analysis of Old Czech low-style texts
Literature
  recommended literature
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (Historical Grammar of Czech - bridging seminar). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6974-9. Digitální knihovna FF MU info
 • KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I (Historical Grammar of Czech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6906-0. Digitální knihovna FF MU info
  not specified
 • LAMPRECHT, Arnošt, Dušan ŠLOSAR and Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. info
 • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ and Karel KUČERA. Malý staročeský slovník. Edited by Václav Křístek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 1, A-J [Gebauer, 1970, Academia]. 2., nezm. vyd. Praha: Academia, 1970. info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. D. 2, K-N [Gebauer, 1904, Unie]. Praha: Unie, 1904. 632 s. info
 • Staročeský slovník. Na-Přědložený. Praha 1968-2000 (slovníková hesla vycházejí postupně v sešitech).
Teaching methods
The seminar is based on analyzing Old Czech texts, students are required to prepare for the classes (to study independently concrete scholarly materials, including electronic sources, such as “Vokabulář webový” etc.); depending on teachers’ approaches, it is also possible to use the e-learning system. Students’ knowledge is checked in classes by oral or written exercises.
Assessment methods
To receive the credits, a written analysis of a part of a transliterated Old Czech text is required, the specific tasks being: a transcription of the text, a phonological analysis of each word, giving the dates of its gradual changes from the Proto-Czech period to the present day and identification of all given forms of the inflectional parts of speech, including the development from the Proto-Czech period to the present day. Minimum pass level 75 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
General note: Překlenovací seminář CJBB133 je vždy rozvrhově přičleněn k některé ze seminárních skupin CJA041.
Information on course enrolment limitations: Aktuálně otvírané jen pro příchozí studenty z jiných fakult do mgr. navazujícího studia oboru, kteří dosud neabsolvovali hist. mluvnici češtiny. Předmět je pro tyto studenty podmínkou pro zápis do CJA054 Hist. slovotvorba a syntax.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz/elf
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/CJBB133