CJBB146 Český překlad bible v průběhu 14.–18. století

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJA041 Histor. mluv. češtiny || CJBB133 Histor. mluvn. češtiny - překl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vývoj překladu české bible v období 14.–18. století. Hlavním cílem semináře je seznámit studenta s podobou biblického textu v českém prostředí v jednotlivých vývojových etapách – od nejstarších středověkých překladů až po bibli barokního období. Důraz je kladen zejména na práci s jazykem konkrétních památek, a to ve všech rovinách popisu. Student získá přehled o základní literatuře oboru, bude seznámen s okolnostmi vzniku jednotlivých biblických překladů a bude je schopen interpretovat z hlediska jazykového vývoje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
charakterizovat vývoj překladu české bible od 14. do 18. století;
orientovat se v základní odborné literatuře;
interpretovat jednotlivé biblické překlady z hlediska jazykového vývoje;
napsat seminární práci na téma týkající se vývoje českých biblických překladů.
Osnova
  • 1. Základní literatura oboru. 2. Staroslověnský překlad bible. 3. Nejstarší překlady žaltářů. 4. První redakce staročeské bible. 5. Druhá redakce staročeské bible. 6. Třetí redakce staročeské bible. 7. Čtvrtá redakce staročeské bible. 8. Tištěné bible 16. století. 9. Bible Jednoty bratrské. 10. Kralická bible. 11. Barokní bible.
Literatura
  • KYAS, Vladimír. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1997. 319 stran. ISBN 8070211059. info
  • KYAS, Vladimír. První český překlad bible. Praha: Academia, 1971. info
  • KARAFIÁT, Jan. Rozbor kralického Nového zákona co do řeči i překladu : s hystoryí našeho biblického textu. V Praze: [s.n.], 1878. 107 s. info
  • Česká bible v dějinách evropské kultury. Edited by Dalibor Papoušek - Helena Pavlincová. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1994. 118 s. ISBN 8021010045. info
  • VAŠICA, Josef. Staročeské evangeliáře : studie průpravná. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1931. info
  • VINTR, Josef. Die älteste tschechische Psalterübersetzung : kritische Edition des glossierten Museumspsalters (aus den Jahren 1300-1310), des Museumspsalterfragments (1310-1330), der Brünner Psalterfragmente (1320-1340), des Wittenberger Psalters (1350-1360), des P. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986. 294 s. ISBN 3700107919. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse v semináři, četba konkrétní odborné literatury, seminární práce.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích a vypracování seminární práce.
Informace učitele
Pokud výuka probíhá 1x za 14 dní, tak v týdnech, kdy se výuka nekoná, studenti pracují na zadaných úkolech.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2019.