CJBB202 Modern Czech Syntax (practise)

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Lucie Janků (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Supplier department: Department of Czech Language - Faculty of Arts
Timetable
Fri 12:00–13:40 B2.21
Prerequisites (in Czech)
Předpokládá se, že student dokáže číst učebnici v jednoduché angličtině.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět je zamýšlen především jako doplňkový seminář k CJA010 a CJBB172, ale je otevřen komukoliv, kdo si chce osvojit základy moderní syntaxe skrze četbu a diskuzi. Cílem je pomoci studentům s četbou lingvistických textů v angličtině a jejich porozuměním a také s pochopením látky probírané v povinném předmětu základů syntaxe. Seminář samotný je veden v češtině.
Learning outcomes (in Czech)
Student
- si skrze četbu zlepší úroveň odborné angličtiny
- získá stabilnější základy pro další studium syntaxe
- bude schopný sám vytvořit či zhodnotit jednoduchý lingivstický výzkum
- naučí se hlouběji přemýšlet nad jazykem a ocenit každodenní jazykové puzzle, které každému lingvistovi svět nabízí.
Předmět je zaměřen tak, aby studentovi pomohl nejen s pochopením povinné syntaxe, ale - pokud se pro to student rozhodne - i se psaním bakalářské práce s lingvistickým zaměřením.
Literature
  • HAEGEMAN, Liliane M. V. Thinking syntactically : a guide to argumentation and analysis. 1st pub. Malden: Blackwell, 2006. xii, 386. ISBN 1405118520. info
Teaching methods (in Czech)
Na každou hodinu bude zadána četba relevantní části učebnice Thinking Syntactically. Na semináři proběhne podrobná diskuze ohledně četby, zaměřená na její dobré pochopení. Několikrát za semestr dostanou studenti krátký (skupinový) domácí úkol, ve kterém se ujistí, že dokážou nově nabité znalosti aplikovat na češtinu ve svém vlastním výzkumu.
Assessment methods (in Czech)
Docházka je povinná a student má max. 3 povolené absence. Předpokládá se připravenost na hodinu (četba + příp. domácí úkol) a aktivní účast v diskuzi. Na konci semestru proběhne krátká ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJBB202