CJBB77 Norm and codification, Pt. I

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Timetable
Mon 15:00–16:35 C41
Prerequisites (in Czech)
! CJBB65 Orthography and morphology
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The seminar is focused on revision and systematic training of skills relating to contemporary Czech orthograohy. Attention will be paid to purely orthographical issues (capitalization) as well as to phenomena relating eg to the levels of morphology nad syntax. Each session is aimed at explanations and training concerning some particular issue/s.
Syllabus
  • 1. Usage, norm and codification 2. i/y and í/ý in roots and endings of words 3. Prepositions, prefixes and suffixes with particular regard to orthography 4. Punctuation in simple sentences 5. Punctuation in complex and compound sentences 6. Division of words, hyphenation 7. Capitalization 8. Abbreviations 9. Loan-words 10. Revision 11. Final test
Literature
  • HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., v nakl. For. Praha: Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071689130. info
  • Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Zdeněk Hlavsa. Vyd. 1. (s Dodatkem Minister. Praha: Academia, 1998. 391 s. ISBN 8020004750. info
  • ČERVENÁ, Vlasta. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Vladimír Mejstřík. 3., opr. vyd. Praha: Academia, 2003. 647 s. ISBN 9788020010803. info
  • Akademický slovník cizích slov :A-Ž. Edited by Věra Petráčková - Jiří Kraus. Dotisk 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0982-5. info
  • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA and Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. (Encyclopaedia of the Czech language). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 pp. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem pro získání zápočtu je aktivní účast v semináři, nejméně 75% účastí na seminářích a úspěšně zvládnutý závěrečný písemný test.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Poznámka k prerekvititě: !CJBB65 znamená, že seminář si nemůže ten, kdo již absolvoval kurz CJBB65.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/CJBB77