CJBB77 Norm and codification, Pt. I

Faculty of Arts
Spring 2011
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Zemanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Jaroslava Vybíralová
Timetable of Seminar Groups
CJBB77/A: Wed 14:10–15:45 C42, J. Zemanová
CJBB77/B: Thu 9:10–10:45 J21, J. Zemanová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to get students acquainted with the orthographic norm of present-day Czech and to practise the knowledge systematically. Attention will be paid to purely orthographical issues (capitalization) as well as to issues relating to morphology (the usage of i/y) and syntax (the usage of i/y in predicates, punctuation). Another aim of the course is to get orientated in orthographical issues that often cause problems to language users, in works providing codification of Standard Czech, in relevant internet sources (e.g. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Every lesson is focused on explanations and intensive practising of a specific problematic issue.
Syllabus
 • 1. Usage, norm and codification 2. i/y and í/ý in roots and endings of words 3. Prepositions, prefixes and suffixes with particular regard to orthography 4. Punctuation in simple sentences 5. Punctuation in complex and compound sentences 6. Division of words, hyphenation 7. Capitalization 8. Abbreviations 9. Loan-words 10. Revision 11. Final test
Literature
  required literature
 • HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., v nakl. For. Praha: Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071689130. info
 • Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Zdeněk Hlavsa. Vyd. 1. (s Dodatkem Minister. Praha: Academia, 1998. 391 s. ISBN 8020004750. info
 • ČERVENÁ, Vlasta. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Vladimír Mejstřík. 3., opr. vyd. Praha: Academia, 2003. 647 s. ISBN 9788020010803. info
 • Akademický slovník cizích slov :A-Ž. Edited by Věra Petráčková - Jiří Kraus. Dotisk 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0982-5. info
  recommended literature
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA and Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. (Encyclopaedia of the Czech language). 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 pp. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
Teaching methods
tutor’s explanations of theory, practical exercises relating to partial problematic features – a combination of inductive and deductive methods, presentations of authentic language materials (from the Czech National Corpus and from printed as well as electronic periodicals), using internet tools (f.e. “Internetová jazyková příručka”)
Assessment methods
Seminar; credit. For further information, see the Czech version of the course.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
General note: Jedná se o inovovaný předmět pod dřívějším názvem Norma a kodifikace I. Předmět si nezapisují studenti, kteří CJBB77 Norma a kodifikace I již v minulosti absolvovali.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2011/CJBB77