CJBB88 Gramatika a lexikon češtiny II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJA055 Gramatika a lexikon češtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz navazuje na přednášku Gramatika a lexikon češtiny I, v níž se studenti seznámí se základními principy modulárních přístupů k jazyku. Tento kurz se zaměří na rozhraní mezi moduly. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni vysvětlit rozdíl mezi teoriemi, s nimiž se v semináři seznámí, a to se zřetelem na české příklady.
Osnova
  • 1. Rozhraní lexikon-syntax: gramatické rysy definované v lexikonu vs. gramatické rysy definované v syntaxi, rozdíl v reprezentaci gramatických a lexikálních morfémů (Distributed Morphology) 2. Rozhraní syntax-fonologie: (ne)viditelnost hranic syntaktických celků při derivaci fonologické struktury, reprezentace tzv. morfonologických alternací (Lexical Phonology, Distributed Morphology, Stratal OT) 3. Rozhraní syntax-sémantika: sémantické interpretace syntaktické struktury (Nanosyntax)
Literatura
  • The Oxford handbook of linguistic interfaces. Edited by Gillian Ramchand - Charles Reiss. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2007. xv, 669. ISBN 9780199247455. info
  • Scheer, T. A guide to morphosyntax-phonology interface theories :how extra-phonological information is treated in phonology since Trubetzkoy's Grenzsignale. Berlin: De Gruyter. 2011.
  • Localism versus globalism in morphology and phonology. Edited by David Embick. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010. xii, 218 p. ISBN 9780262289344. info
  • Scalise, S. 1988. Inflection and derivation, Linguistics 26, 561-582
  • Anderson, S.R. 1982. Where's Morphology?, Linguistic Inquiry 13, pp. 571-612, MIT Press, Cambridge, Mass.
  • KOMÁREK, Miroslav. Příspěvky k české morfologii. 2., rozš. vyd., (1. vyd. v. V Olomouci: Periplum, 2006. 263 s. ISBN 8086624277. info
  • Další literatura ke studiu bude upřesněna v semináři.
Výukové metody
Přednášející seznámí studenty se základními pricipy dané teorie a doporučí jim literaturu k prostudování. Poté následuje diskuse spojená s analýzou konrétních jazykových dat (se zaměřením na češtinu). Na konci kurzu studenti samostatně vypracují domácí úkol na zadané téma.
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zkoušky jsou: 1. aktivní účast v diskusi (na základě prostudované literatury), 2. vypracování závěrečného domácího úkolu, v němž student prokáže, že je schopen aplikovat vybranou teorii na česká data.
Informace učitele
Upozornění: pokud od nového akadem. roku 2014/2015 vstoupí v platnost nová akreditace navazujícího mgr. studia odborného, bude tento předmět pro 1oborové studium zařazen mezi povinné předměty. Jinak zůstane povinně volitelným.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.