CJBB90 Unifikační gramatiky

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (přednášející), prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Rozvrh
každý lichý pátek 10:50–14:05 C32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit posluchače s formálními i myšlenkovými základy netransformačního přístupu k popisu syntaxe přirozených jazyků.
Osnova
  • Úvod. Jednoduché struktury rysů a základy unifikace. Formální vlastnosti unifikace. Užití struktur rysů a unifikace pro popis jednoduchých syntaktických konstrukcí. Rozšíření struktur rysů na struktury s omezeními.
Literatura
  • Další materiály viz uvedené základní zdroje a ostatní podklady poskytnuté vyučujícím. / Other relevant materials are listed in the main given sources and are also available from the teacher.
  • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
  • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
  • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha: Votobia, 1996. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2011/CJBB90