CJBC16 Chapters on Czech Literature Written in German

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • V komparatisticky zaměřeném semináři se budeme zabývat vybranými díly českých, německých a tzv. čechoněmeckých autorů, jejichž tvorba spadá do XIX. století, převážně do jeho první půle. Zajímat nás bude způsob a následně funkce literárního pojímání historických či mytologických postav (např. Libuše, amazonek, Lenory, Václava IV., Jana Žižky). Stranou by neměla zůstat ani otázka recepce a překladu.
  • Řada textů je dostupná pouze německy; existuje-li překlad, budeme upřednostňovat práci s originálem a k překladu jen přihlížet.
  • Zájemci z řad germanistů vítáni (není podmínkou).
Literature
  • Frenzel, Elisabeth: Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart 1992.
  • PEŘINA, Josef. Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. století. 1. 1996. info
  • FRENZEL, Elisabeth. Motive der Weltliteratur : ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 4. überarb. und erg. Aufl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1992. xvi, 907. ISBN 3520301040. info
  • NEJEDLÁ, Jaromíra. Balada v proměně doby. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1989. 250 p. ;. ISBN 80-202-0121-1. info
  • JIRÁT, Vojtěch. Portréty a studie : Das Platen-Bild der tschechischen Literatur (Orig.) : Le rôle du "bidermeier" dans le réveil national tcheque (Orig.). Edited by Josef Čermák, Edited by Věra Pašková. Vyd. v tomto uspoř. 1. Praha: Odeon, 1978. 685 s., [9. info
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem udělení zápočtu je znalost alespoň pěti probíraných textů, přednesení referátu, aktivní účast v diskusích a padesátiprocentní docházka.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/CJBC16