CJBC222 Jak číst starší českou literaturu pro Bc.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Jílková (přednášející)
Mgr. Michaela Vašíčková (přednášející)
Mgr. Jan Vašků (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B2.22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře bude četba a společná interpretace vybraných textů starší české literatury, zahrnující výklad díla, diskuzi a popř. společné aktivity. Výběr textů bude zohledňovat jak vývojové hledisko (literatura středověku, humanismu a baroka), tak i široké žánrové spektrum a funkční hledisko. Většina textů je vybrána na základě seznamu primární literatury předmětu Starší česká literatura, tudíž je seminář vhodným doplněním přípravy ke čtenářské besedě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
lépe definovat starší českou literaturu a její konkrétní díla v souladu s kulturními reáliemi doby;
lépe interpretovat texty starší české literatury;
lépe pracovat se sekundární literaturou k danému období, autorovi či dílu;
lépe debatovat o literárním dílu
Osnova
 • sondy do vybraných kronik
 • satira jako nástroj společenského hodnocení (nejen) role ženy
 • průřez vybranými legendami
 • drama starší české literatury
 • hádání a spory jako fenomén pozdního středověku
 • nekatolická historiografie pobělohorské doby
 • poezie katolického baroka
 • barokní homiletika
Literatura
 • JACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea. Translated by Irena Zachová - Václav Bahník - Anežka Vidmanová. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vyšehrad, 1998. 444 s. ISBN 8070212721. info
 • BRIDEL, Bedřich. Básnické dílo. Praha: Torst, 1994. ISBN 808563922X. info
 • České humanistické drama [25281]. Praha: Odeon, 1986. info
 • SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká : od defenestrace k Bílé hoře. Edited by Josef Janáček. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 450 s. info
 • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
 • Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy : Hradecký rukopis (Obsaž.). Edited by Josef Hrabák. Vyd. 2., (v NČSAV 1.). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 199 s., [1. info
 • Husitské skladby Budyšínského rukopisu. Edited by Jiří Daňhelka. Praha: Orbis, 1952. info
 • Staročeské drama. Edited by Josef Hrabák. Praha: Československý spisovatel, 1950. 256 s. info
 • BRIDEL, Fridrich. Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače. V Břevnově: Benediktinské opatství, 1936. info
Výukové metody
Seminář bude mít podobu především kolektivní rozpravy o jednotlivých dílech a jejich kulturním kontextu. Součástí některých hodin budou i společné aktivity.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání 3 textů, z nichž bude každý reflektovat a hodnotit jedno z probíraných děl. Každý tento text má mít rozsah 200 až 250 slov.
Informace učitele
Výuka bude probíhat každý týden. Nutností je před každým seminářem přečíst naskenované ukázky děl, které budou k dispozici v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2020.