CJBC222 How to read old Czech literature

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Veronika Jílková (lecturer)
Mgr. Michaela Vašíčková (lecturer)
Mgr. Jan Vašků (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 B2.22
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/22, only registered: 11/22
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Náplní semináře bude četba a společná interpretace vybraných textů starší české literatury, zahrnující výklad díla, diskuzi a popř. společné aktivity. Výběr textů bude zohledňovat jak vývojové hledisko (literatura středověku, humanismu a baroka), tak i široké žánrové spektrum a funkční hledisko. Většina textů je vybrána na základě seznamu primární literatury předmětu Starší česká literatura, tudíž je seminář vhodným doplněním přípravy ke čtenářské besedě.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
lépe definovat starší českou literaturu a její konkrétní díla v souladu s kulturními reáliemi doby;
lépe interpretovat texty starší české literatury;
lépe pracovat se sekundární literaturou k danému období, autorovi či dílu;
lépe debatovat o literárním dílu
Syllabus (in Czech)
 • sondy do vybraných kronik
 • satira jako nástroj společenského hodnocení (nejen) role ženy
 • průřez vybranými legendami
 • drama starší české literatury
 • hádání a spory jako fenomén pozdního středověku
 • nekatolická historiografie pobělohorské doby
 • poezie katolického baroka
 • barokní homiletika
Literature
 • JACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea. Translated by Irena Zachová - Václav Bahník - Anežka Vidmanová. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vyšehrad, 1998. 444 s. ISBN 8070212721. info
 • BRIDEL, Bedřich. Básnické dílo. Praha: Torst, 1994. ISBN 808563922X. info
 • České humanistické drama [25281]. Praha: Odeon, 1986. info
 • SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká : od defenestrace k Bílé hoře. Edited by Josef Janáček. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 450 s. info
 • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
 • Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy : Hradecký rukopis (Obsaž.). Edited by Josef Hrabák. Vyd. 2., (v NČSAV 1.). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 199 s., [1. info
 • Husitské skladby Budyšínského rukopisu. Edited by Jiří Daňhelka. Praha: Orbis, 1952. info
 • Staročeské drama. Edited by Josef Hrabák. Praha: Československý spisovatel, 1950. 256 s. info
 • BRIDEL, Fridrich. Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače. V Břevnově: Benediktinské opatství, 1936. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář bude mít podobu především kolektivní rozpravy o jednotlivých dílech a jejich kulturním kontextu. Součástí některých hodin budou i společné aktivity.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání 3 textů, z nichž bude každý reflektovat a hodnotit jedno z probíraných děl. Každý tento text má mít rozsah 200 až 250 slov.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJBC222