CJBC222 How to read old Czech literature

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Veronika Jílková (lecturer)
Mgr. Michaela Vašíčková (lecturer)
Mgr. Jan Vašků (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 B2.22
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 44 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/44, only registered: 0/44
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Náplní semináře bude četba a společná interpretace vybraných textů starší české literatury, zahrnující výklad díla, diskuzi a společné aktivity. Výběr textů bude zohledňovat jak vývojové hledisko (literatury středověku, humanismu a baroka), tak i široké žánrové spektrum a funkční hledisko. Většina textů je vybrána na základě seznamu primární literatury předmětu Starší česká literatura, tudíž je seminář vhodným doplněním přípravy ke čtenářské besedě.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen • lépe definovat starší českou literaturu a její konkrétní díla v souladu s kulturními reáliemi doby; • lépe interpretovat texty starší české literatury; • lépe pracovat se sekundární literaturou k danému období, autorovi či dílu; • lépe debatovat o literárním dílu.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Sondy do vybraných kronik
 • 2) Středověká satira
 • 3) Legendistika
 • 4) Staročeské drama
 • 5) Hádání a spory pozdního středověku
 • 6) Reflexe společnosti jako celku
 • 7) Písemnictví Jednoty bratrské
 • 8) Barokní homiletika
 • 9) Pobělohorská historiografie
 • 10) Barokní katolická poezie
 • 11) Básnické dílo F. Bridela
 • 12) Bilanční hodina
Literature
 • BLAHOSLAV, Jan. Čtyři menší spisy. Edited by Hana Bočková - Jan Blahoslav - Mirek Čejka. V České knižnici vyd. 1. Brno: Host, 2013. 314 s. ISBN 9788072948000. info
 • HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronika česká. Edited by Jan Linka. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 1447 s. ISBN 9788020022554. info
 • CHELČICKÝ, Petr. Síť víry. Edited by Jaroslav Boubín. Brno: Host, 2011. 412 s. ISBN 9788072945603. info
 • KOSMAS. Kosmova kronika česká. Translated by Karel Hrdina - Marie Bláhová. Vyd. 7., (v Pasece 1.). Praha: Paseka, 2005. 301 s. ISBN 8071855154. info
 • JACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea. Translated by Irena Zachová - Václav Bahník - Anežka Vidmanová. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vyšehrad, 1998. 444 s. ISBN 8070212721. info
 • SLÁDEK, Miloš. Malý svět jest člověk, aneb, Výbor z české barokní prózy. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995. 255 s. ISBN 80-85787-84-9. info
 • BRIDEL, Bedřich. Básnické dílo. Praha: Torst, 1994. ISBN 808563922X. info
 • DALIMIL. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu. Sv. 1, Úvod, text kroniky v základním rukopise, textový materiál předmluvy a kapitol 1 až 52. Edited by Jiří Daňhelka. Praha: Academia, 1988. info
 • DALIMIL. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu. Sv. 2, Textový materiál kapitol 53 až 103 a doplňků. Edited by Jiří Daňhelka. Praha: Academia, 1988. info
 • MICHNA Z OTRADOVIC, Adam. Básnické dílo [Michna z Otradovic, 1985]. Praha: Odeon, 1985. info
 • SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká : od defenestrace k Bílé hoře. Edited by Josef Janáček. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 450 s. : i. info
 • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
 • KADLINSKÝ, Felix. Zdoroslavíček Felixe Kadlinského. Edited by Milan Kopecký. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971. 204 s. : i. info
 • Smutní kavaleři o lásce : z české milostné poezie 17. století. Edited by Zdeňka Tichá. Praha: Academia, 1968. info
 • Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. Edited by Josef Hrabák. Vyd. 2., v NČSAV 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 199 s., [1. info
 • TOMÁŠ ZE ŠTÍTNÉHO. Knížky o hře šachové a jiné. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. info
 • STRÁNSKÝ ZE ZAPSKÉ STRÁNKY, Pavel. Český stát ; Okřik : Okřik (Přít.). Edited by Bohumil Ryba, Translated by Bohumil Ryba. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. info
 • Staročeské drama. Edited by Josef Hrabák. Praha: Československý spisovatel, 1950. 256 s. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář bude mít podobu především kolektivní rozpravy o jednotlivých dílech a jejich kulturním kontextu. Součástí některých hodin budou i společné aktivity.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání 3 textů, z nichž bude každý reflektovat a hodnotit jedno z probíraných děl. Každý tento text má mít rozsah 200 až 250 slov.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/CJBC222