CJBC226 Kázání jako žánr starší české literatury a jeho společenský kontext

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Michaela Vašíčková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 L21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty seznámit se vznikem a vývojem kázání v českých zemích od počátků až do doby barokní. Naučí se, jak k tomuto žánru přistupovat z hlediska literatury a dalších příbuzných oborů, a pochopí jeho roli coby významného nástroje lidské komunikace. V kurzu si rozšíří znalosti o starší české literatuře a kultuře a s využitím konkrétních textů se obeznámí s různými přesvědčovacími a interpretačními strategiemi autora kázání. Při společných debatách o analyzovaných textech si studenti procvičí kritické myšlení a aplikování teoretických znalostí z oblasti literární vědy, historie, lingvistiky, rétoriky atd.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen;
- charakterizovat průběžný vývoj kázání jako typu textu v různých etapách a modifikacích;
- rozpoznat rétorické strategie uplatňované v kazatelských i dalších textech, jež mají za cíl čtenáře o něčem přesvědčit
- lépe číst texty ve starší češtině a orientovat se při rozboru starých tisků
- konfrontovat textový materiál s dalšími médii
Osnova
 • 1) Základní pojmy a metody při práci s kázáním, přístupy různých disciplín
 • 2) Počátky kázání, dědictví antiky
 • 3) Středověké kázání v Evropě a u nás, vývoj osoby kazatele
 • 4) Dělení kázání podle tématu nebo posluchače/čtenáře; reflexe soudobého dění vs. nadčasovost
 • 5) Novověké kázání a kulturní přesahy
 • 6) Náboženské spory a jejich reflexe
 • 7) Pobělohorský vývoj kázání
 • 8) Sdělnost vs. estetičnost kázání
Literatura
  doporučená literatura
 • Postilla de tempore Bohemica (Souběž.) : Česká nedělní postila : vyloženie svatých čtení nedělních. info
 • Sermones de santis Bohemici : Česká sváteční kázání. info
 • ŽIVNÝ, Petr. Jděte a kažte! : teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace - katolické a protestantské. 1. vydání. Chomutov: L. Marek, 2014. 272 stran. ISBN 9788087127681. info
 • VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. 192 s. ISBN 9788074520150. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004. 232 s. ISBN 80-7021-740-5. info
 • AUSTIN, J. L. Jak udělat něco slovy. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 172 s. ISBN 8070071338. info
 • The sermon. Edited by Beverly Mayne Kienzle. Turnhout: Brepols, 2000. 998 s. ISBN 2503510159. info
 • ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO, Tomáš. Řeči besední. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 218 s. ISBN 8020001506. info
 • BLAHOSLAV, Jan. Jana Blahoslava Vady kazatelův : Vady kazatelův (Variant.). Edited by František A. Slavík. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1876. info
Výukové metody
přednášky a společná diskuze nad vybranými texty
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test má podobu rozboru konkrétního textu. Celkové hodnocení zohledňuje i účast a aktivitu studenta během semestru.
Před každou hodinou si student přečte relevantní materiály vložené do ELFu.
Povoleny jsou 3 neomluvené absence za semestr.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CJBC226