CJBC310 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro Bc.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková (přednášející)
Mgr. Pavlína Dušková (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBC310/A: Út 14:00–15:40 D31, P. Dušková
CJBC310/B: Čt 16:00–17:40 C11, V. Derková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento výběrový literárněhistorický seminář je koncipován ve spojitosti s kurzy o české literatuře 19. století. Východiskem práce v semináři bude společná interpretace textu, zahrnující výklad díla i diskusi. Cílem semináře je vést studenty k výběru vhodných děl primární literatury v odpovídajících vydáních, především kritických, k orientaci ve škále sekundární literatury a zejména k samostatné práci s ní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - rozšířit své znalosti české literatury 19. století; - hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií; - prověřit interpretační dovednosti; - zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplin; - dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu. Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl české literatury 19. století. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Osnova
 • Seminář P. Duškové: 1. Ohlasová poezie - F. L. Čelakovský (Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských) 2. Satira K. H. Borovského - Král Lávra, Epigramy 3. Metoda kuklení v historické veselohře - Zlý jelen (V. K. Klicpera) x Noc na Karlštejně (J. Vrchlický) 4. Postava ženy v próze B. Němcové - Divá Bára, Baruška 5. Historická próza K. H. Máchy a V. K. Klicpery - Křivoklad x Točník 6. Postava "žena-matka" a role mateřské lásky - Paní Marjánka, matka pluku (J. K. Tyl) x Vojnarka (A. Jirásek) 7. Láska versus prostředí vesnice - Muzikantská Liduška (V. Hálek) x Maryša (bratři Mrštíkové) 8. Próza J. Narudy a K. Sabiny - Povídky malostranské, Oživené hroby 9. Postava "žena-vražedkyně" v realistické literatuře - Její pastorkyňa (G. Preissová) x Golgota (Z. Winter) 10. Literatura a parnasismus - Radúz a Mahulena, Tři legendy o krucifixu (J. Zeyer) 11. Literatura a "naturae" - V přírodě (V. Hálek) x V. Mrštík (Pohádka máje)
 • Seminář V. Derkové: 1. Kramerius – Zazděná slečna (téma: knížky lidového čtení) 2. Erben a Němcová – pohádky (téma: ústní lidová slovesnost, pohádky) 3. Tyl: Poslední Čech (téma: rodina a vlast) 4. Havlíček: Kritika Posledního Čecha a Světlá: První Češka (téma: podoby vlastenectví) 5. Hálek: Na vejminku a Rais: Kalibův zločin (téma: mezigenerační vztahy na venkově) 6. seminář Mgr. Jedounka: Neruda: Balady a romance (téma: zlidštění mýtů) 7. Preissová: Její pastorkyňa a Arbes: Sivooký démon (téma: smrt nemanželského dítěte) 8. Mrštíkové: Maryša a Světlá: Černý Petříček (téma: nucený sňatek, pěstounství) 9. Zeyer: Tři legendy o krucifixu a Nováková: Jiří Šmatlán (téma: hledání vyššího smyslu) 10. Vrchlický: Brevíř moderního člověka a Bodláčí z Parnasu (téma: parnasismus, modernita) 11. Zeyer: Dům U Tonoucí hvězdy a Arbes: Newtonův mozek (téma: nadpřirozeno)
Literatura
  doporučená literatura
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 1. vydání. Praha: ARSCI, 2007. 370 stran. ISBN 9788086078717. info
 • Česká literatura od počátků k dnešku. Edited by Jan Lehár - Alexandr Stich. Praha: Lidové noviny, 2000. 559 s. ISBN 80-7106-285-5. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • OTRUBA, Mojmír. Znaky a hodnoty. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1994. 249 s. ISBN 80-202-0464-4. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s., xv. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
 • KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1975. info
  neurčeno
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
Výukové metody
Hodina a půl seminární výuky týdně, četba probíraných děl, přednesení krátkého referátu, využití e-learningové podpory výuky.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení semináře: přednesení krátkého referátu, aktivní přístup k diskusi v semináři, krátké písemné výstupy k tématu.
Ukončení semináře Mgr. Dušková: četba, aktivní účast na semináři, odevzdání vypracovaných čtenářských záznamů Ukončení semináře Mgr. Derkové: četba, aktivní účast na semináři, ústní interpretace úryvku textu.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3948
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBC310