CJBC36 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška nabídne informace o nejvýraznějších tendencích, osobnostech a dílech české literatury od poválečných let do současnosti. V přednášce jsou představeny a vyloženy vlivy významných seskupení, osobností a institucí v historickém kontextu; např. první a druhá vlna válečné prózy, autoři kolem časopisu Květen, autoři šedesátých let, exilová literatura a nakladatelství, samizdat, underground atd. Na konci tohoto kurzu bude student schopen se orientovat v literatuře 2. poloviny 20. století.
zařadit probíraná díla do vývoje světové literatury
vysvětlit dějinný a sociální kontext
porozumět teoretickým a estetickým koncepcím
interpretovat díla sekundární literatury.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se orientovat v literatuře 2. poloviny 20. století;
zařadit probíraná díla do vývoje světové literatury;
vysvětlit dějinný a sociální kontext;
porozumět teoretickým a estetickým koncepcím;
interpretovat díla sekundární literatury.
Osnova
 • Plán přednášek v kurzu CJBC36 na jarní semestr 2020
 • posluchárna B2.43
 • středa 14:00–15:40
 • 19. 2. Petr Bubeníček: Poválečná situace; Skupina 42, poválečný surrealismus, skupina kolem časopisu Květen; česká poezie v 60. letech
 • 26. 2. P. Bubeníček: Česká historická próza v 60. letech
 • 4. 3. Luisa Nováková: Čeští spirituální básníci
 • 11. 3. Z. Fišer: Experimentální poezie
 • 18. 3. Z. Fišer: Samizdatová a exilová nakladatelství a periodika 70. a 80. l.
 • 25. 3. Z. Fišer: Underground
 • 1. 4. Z. Fišer: Postmoderní próza od 80. let
 • 8. 4. Z. Fišer: Česká próza v hledání autenticity
 • 22. 4. M. Balaštík: Próza po 1989
 • 29. 4. Miroslav Balaštík: Poezie po 1989
 • 6. 5. Milan Suchomel: Česká próza 60. let
 • 13. 5. M. Suchomel: Česká próza 60. let.
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Fialová - Petr Čornej - Bl. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
  doporučená literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989, III. ISBN 9788020015839
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Petr Čornej - Alena Fialová - Pavel Janoušek. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 9788020015273. info
 • ZAND, Gertraude. Totální realismus a trapná poezie : česká neoficiální literatura 1948-1953. Translated by Zuzana Adamová. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 240 s. ISBN 8072940481. info
 • PILAŘ, Martin. Underground : (kapitoly o českém literárním undergroundu). Vyd. 2. Brno: Host, 2002. 175 s. ISBN 8072940465. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
 • KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. 2. rozš. vyd., v H & H 1. Jinočany: H & H, 1996. 223 s. ISBN 80-85787-93-8. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zápočet udělují přednášející na základě ústního nebo písemného prověření studujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Přednáška obsáhne informace o nejvýraznějších jevech, tendencích, osobnostech a dílech české literatury od poválečných let do současnosti. Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBC36