CJBC36 Czech Literature since 1945 for Bc

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The lecture will offer information about most important trends, personalities and works of Czech literature from the postwar years to the present. The lecture presents major literary groups, individuals and institutions in the historical context (first and second wave of war prose, the journal Květen, the authors of the 1960s, literature in exile, samizdat, underground).
At the end of this course the student will be able to concentrate in the literature 2nd half of the 20th century;
to include literary works in the development of world literature;
to explain historical and social context;
to understand theoretical and aesthetic concepts;
to interpret secondary literature.
Learning outcomes
At the end of this course the student will be able to concentrate in the literature 2nd half of the 20th century;
to include literary works in the development of world literature;
to explain historical and social context;
to understand theoretical and aesthetic concepts;
to interpret secondary literature.
Syllabus
 • Plan in CJBC36 - 2020
 • posluchárna B2.43
 • Wednesday 14:00 – 15:40
 • 19. 2. Petr Bubeníček: Poválečná situace; Skupina 42, poválečný surrealismus, skupina kolem časopisu Květen; česká poezie v 60. letech
 • 26. 2. P. Bubeníček: Česká historická próza v 60. letech
 • 4. 3. Luisa Nováková: Čeští spirituální básníci
 • 11. 3. Z. Fišer: Experimentální poezie
 • 18. 3. Fišer: Samizdatová a exilová nakladatelství a periodika 70. a 80. l.
 • 25. 3. Z. Fišer: Underground
 • 1. 4. Z. Fišer: Postmoderní próza od 80. let
 • 8. 4. Z. Fišer: Česká próza v hledání autenticity
 • 22. 4. M. Balaštík: Próza po 1989
 • 29. 4. Miroslav Balaštík: Poezie po 1989
 • 6. 5. Milan Suchomel: Česká próza 60. let
 • 13. 5. M. Suchomel: Česká próza 60. let.
Literature
  required literature
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Fialová - Petr Čornej - Bl. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří and Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
  recommended literature
 • Dějiny české literatury 1945-1989, III. ISBN 9788020015839
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Petr Čornej - Alena Fialová - Pavel Janoušek. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 9788020015273. info
 • ZAND, Gertraude. Totální realismus a trapná poezie : česká neoficiální literatura 1948-1953. Translated by Zuzana Adamová. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 240 s. ISBN 8072940481. info
 • PILAŘ, Martin. Underground : (kapitoly o českém literárním undergroundu). Vyd. 2. Brno: Host, 2002. 175 s. ISBN 8072940465. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 pp. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
 • KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. 2. rozš. vyd., v H & H 1. Jinočany: H & H, 1996. 223 s. ISBN 80-85787-93-8. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav and Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
Assessment: oral or written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Přednáška obsáhne informace o nejvýraznějších jevech, tendencích, osobnostech a dílech české literatury od poválečných let do současnosti. Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/CJBC36