CJBC429 Po cestách zavátých

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Křeček (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 U22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se po úspěšném absolvování předmětu orientuje v poezii generace tzv. buřičů, dokáže vymezit tento pojem a rozumí dobovému kontextu. Zároveň se orientuje v básnickém díle jednotlivých autorů a dokáže charakterizovat jejich odlišnou poetiku. Nedílnou součástí výstupů je schopnost analyzovat a interpretovat básně a odborně prezentovat svoje poznatky.
Osnova
 • 1. Základní dobový kontext, seznámení s literaturou primární i sekundární. Existuje „generace buřičů“? (aneb Buriánek vs. Dějiny nové moderny); individuum, nebo generace? (generace buřičů jako „sdružení jednotlivců“); 2. Česká moderna, dekadence a počátky buřičů (Toman: Pohádky krve; Dyk: A porta inferi; Neumann: Nemesis, bonorum custos); 3. Proti všem (Šrámek: Života bído, přec tě mám rád; Modrý a rudý; Gellner: Po nás ať přijde potopa; Radosti života; Bezruč: Slezské písně; Toman: Torzo života); 4. Proměny díla (Bezruč – různá vydání Slezských písní; Toman – od Pohádek krve k Měsícům a Stoletému kalendáři; Dyk – od satiry ke smíření; Šrámek – od poezie k dramatům a próze; Neumann – od dekadence k socialismu); 5. Petr Bezruč: Slezské písně; 6. Karel Toman: Měsíce; 7. Próza buřičů (Dyk: Krysař, Šrámek: Stříbrný vítr); 8. Životy – bulvár a realita (Tomanovo toulání; Dykův radikalismus; Neumannovy výstřelky; Bezruč – Vašek, nebo Petr?; Gellnerovo zmizení); 9. Buřiči dnes (odraz díla buřičů v dílech dalších autorů, v hudbě, ve filmu). 10. Didaktická interpretace díla generace buřičů.
Literatura
 • BURIÁNEK, František. Gellner (Přít.) : Bezruč ; Toman ; Gellner ; Šrámek : studie o básnících počátku našeho věku [95]. info
 • BEZRUČ, Petr. Slezské písně. Vyd. v Kritické hybridní edici 1. Praha: Akropolis, ÚČL AV ČR, 2014. ISBN 978-80-7470-101-6.
 • GELLNER, František. Dílo. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Lucie Kořínková - Jakub Říha -. Vydání první. Praha: Akropolis, 2012. 745 stran. ISBN 9788074700675. info
 • GELLNER, František. Dílo. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Lucie Kořínková - Jakub Říha -. Vydání první. Praha: Akropolis, 2012. 252 stran. ISBN 9788074700675. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • KOVAŘÍK, Petr. Literární mýty, záhady a aféry : otazníky nad životy a díly českých spisovatelů. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2003. 232 s. ISBN 8071066036. info
 • NEUMANNOVÁ, Božena. Byla jsem ženou slavného muže : paměti druhé ženy S.K. Neumanna. Vyd. 1. Brno: Host, 1998. 372 s. ISBN 8086055507. info
 • TOMAN, Karel. Básně. Vyd. v České knižnici 1. V Praze: Český spisovatel, 1997. 252 s. ISBN 80-202-0656-6. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • DYK, Viktor. Krysař [Dyk, 1997]. Liberec: Dauphin, 1997. 95 s. ISBN 80-86019-27-6. info
 • BLAŽÍČEK, Přemysl. Poezie Karla Tomana. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. 178 s. ISBN 80-85241-80-3. info
 • MED, Jaroslav. Viktor Dyk. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 414 s., [2. info
 • ŠRÁMEK, Fráňa. Stříbrný vítr [Šrámek, 1985] [2-7154]. Praha: Československý spisovatel, 1985. info
 • NEUMANN, Stanislav Kostka. Básně. 3 [Neuman, 1974] [2445/3]. Praha: Odeon, 1974. info
 • BURIÁNEK, František. Generace buřičů : básníci z počátku 20. století. Praha: Univerzita Karlova, 1968. info
 • NEUMANN, Stanislav Kostka. Básně. 2 [Neuman, 1965] [2445/2]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. info
 • NEUMANN, Stanislav Kostka. Básně. 1 [Neuman, 1962] [2445/1]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
 • ŠRÁMEK, Fráňa. Básně [Šrámek, 1954] [1385]. Praha: Československý spisovatel, 1954. info
 • DYK, Viktor. Devátá vlna [Dyk, 1931]. 2. dopl. vyd. Česká Třebová: Fr. Lukavský, 1931. info
Výukové metody
Frontální výuka, projektová výuka, zážitková pedagogika, četba k tématu, diskuze, tvůrčí psaní.
Metody hodnocení
Aktivní účast na semináři, docházka, závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/CJBC429