CJBC430 Smrt a žena v českém ruralismu

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 U23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář nabídne účastníkům bližší seznámení s ruralismem v české literatuře 1. poloviny 20. století a s autory, kteří se k tomuto směru hlásili. Posluchači budou seznámeni s dílem Josefa Knapa, Václava Prokůpka a Františka Křeliny. Na příkladech z jejich tvorby budou představeny charakteristické rysy tohoto směru, zvláštní pozornost bude věnována analýze motivů smrti a ženy. Účastníci kurzu budou schopni:
-charakterizovat ruralismus a jeho postavení v kontextu české literatury 1. poloviny 20. století
-popsat charakteristické rysy ruralistických textů
-použít tyto obecné poznatky k vlastní interpretaci
-analyzovat základní díla z české literatury náležející k tomuto směru
Osnova
 • Úvodní hodina
 • Ruralismus – vymezení směru, seznámení s literárním a historickým kontextem
 • Smrt (Prokůpek: Zakryto slzami; Křelina: Jalovčí stráně)
 • Potrat (Prokůpek: Nebe nad námi, Zakryto slzami / Marie; Knap: Réva na zdi, Vysoké jarní nebe)
 • Sebevražda (Prokůpek: Žitný dvojklas, Křelina: Jalovčí stráně; Knap: Vzdálená země)
 • Smrt pro dítě (Knap: Věno, Vzdálená země, Vysoké jarní nebe)
 • Závěrečná hodina – kolokvium
Literatura
  doporučená literatura
 • MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 340 s. ISBN 9788020018236. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1924-1934. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 622 stran. ISBN 9788020022967. info
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v kontextech, 1918-1945. Vydání první. Praha: Torst, 2010. 1390 stran. ISBN 9788072153916. info
 • Ruralismus, jeho kořeny a dědictví : osobnosti, díla, ideje : sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 22.-23. dubna 2005 v Sedmihorkách. Semily: Státní okresní archív, 2005. 342 s. ISBN 8086254127. info
Výukové metody
Výklad, diskuze nad probíranými texty, krátké písemné reflexe zadaných textů
Metody hodnocení
Četba zadaných textů, aktivní účast na semináři, závěrečná diskuze nad vybranými díly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/CJBC430