CJBC569 Václav Havel

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jan Čulík (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Tue 31. 3. 14:00–17:40 J22, Tue 7. 4. 14:00–17:40 J22, Tue 14. 4. 14:00–17:40 J22, Tue 21. 4. 14:00–17:40 J22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/22, only registered: 0/22, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/22
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurs srovná Havlovy absurdní hry z šedesátých let, vzniklé v optimistickém kontextu tehdejší reformní doby, s jeho hrami ze sedmdesátých a osmdesátých let, vzniklými v daleko obtížnější situaci. Bude také analyzovat Havlovu esejistickou a politickou činnost před rokem 1989 a srovná jeho dílo a činnost z období před pádem komunismu s jeho vystupováním ve funkci českého prezidenta a s jeho poslední hrou a filmem Odcházení.
Learning outcomes (in Czech)
Student se v kursu naučí analyzovat dílo Václava Havla.
Syllabus (in Czech)
 • Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením:
 • Týden: Dílo:
 • 1. Absurdní drama na východě a na západě. Zahradní slavnost. Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění
 • 2. Žebrácká opera, Spiklenci, Horský hotel
 • 3. Audience, Vernisáž, Protest. Moc bezmocných
 • 4. Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Odcházení
Literature
 • Lenka Jungmannová, „Havel znovu přečtený“. Tvar. -- ISSN 0862-657X.-- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 20
 • Miloš Havelka, „Václav Havel v živlu absurdity, antinomií a nesmyslu. Soudobé dějiny, 2014, sv. XXI, č. 3
 • Sníst dvě cibule a pět mandlí : s Markem Hejdukem o divadle, Havlovi, absurditě a psaní o tom všem / ptal se Ondřej Macl. Tvar. -- ISSN 0862-657X.-- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 4-5, 10-11
 • Jiří Musil, Václav Havel a sociologie. Sociologický časopis, 2012, sv. 48, č. 1
 • Čtení o Václavu Havlovi : autor ve světle literární kritiky. Edited by Michael Špirit. Vyd. 1. Praha: Institut pro studium literatury, 2013. 190 s. ISBN 9788087899007. info
 • SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama : Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 447 s. ISBN 9788074323027. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Alena. Modelové hry Václava Havla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 95 s. ISBN 802440379X. info
Teaching methods (in Czech)
Série přednášek a seminářů o díle Václava Havla.
Assessment methods (in Czech)
Student se v kursu naučí analyzovat strukturu her Václava Havla. Podmínkou pro zápočet je seminární práce na havlovské téma v délce 2000 slov. Téma po dohodě s učitelem. Práci pošlete, prosím, emailem na adresu culik@blisty.cz , J.Culik@glasgow.ac.uk , do 30. června 2020.
Prosím, v práci neopakujte biografické a bibliografické údaje o autorovi, opsané z příruček: jde mi o váš vlastní, samostatný, sémantický rozbor každého díla. Udělejte analýzu ohledně toho, jakými motivy a tématy se autor v daném díle zabývá, co dílo znamená a jak úspěšně či neúspěšně autor využívá svých vyjadřovacích prostředků.
Předpokládá se, že studenti budou mít předem přečtené texty, aby se mohli účastnit semináře. Aktivní účast na seminářích, seminární práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
General note: Výuka proběhne blokově v dubnu 2020.
Teacher's information
Jakékoliv dotazy zodpovím na mailu J.Culik@glasgow.ac.uk nebo culik@blisty.cz.
The course is also listed under the following terms Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/CJBC569