CJBC640 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu:
- vymezení fenoménu fantastické literatury a rozpoznání jeho rozmanitosti;
- osvojení si základů historie a vývoje fantastiky ve světovém a v českém kontextu;
- získání představy o tom, jak fantastika reflektuje problémy současného světa;
- porozumění postavení fantastiky v české kultuře;
- seznámení s dílem významných autorů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude schopen:
- interpretovat fantastické texty vzhledem k jejich historickému kontextu;
- určit klíčové body vývoje fantastické literatury ve světovém a v českém kontextu;
- interpretovat vývoj charakteristických motivů ve fantastické literatuře;
- provádět diachronní analýzu postupů vlastních fantastické literatuře.
Osnova
 • Fantastika a mýtus - Mike Resnick: Kirinyaga, bajka o utopii
 • - Ursula K. Le Guin: Jsou dva druhy lidí
 • Antiutopie - Ondřej Štindl: Mondschein
 • Klasická science fiction? - H. G. Wells: Země slepců
 • Populární fantasy - Andrzej Sapkowski: Hranice možností
 • Skrytá kritika totality - Josef Nesvatba: Absolutní stroj x Jan Hlavička: Ryba a host
 • Současná HardSF: Hanuš Seiner: Terra nullius
 • Finské podivno: Antologie Lesní lišky a další znepokojivé příběhy
 • Problematika současnosti v science fiction: Paolo Bacigalupi: Čerpadlo 6 x Ted Chiang: Příběhy vašeho života
Literatura
  povinná literatura
 • The encyclopedia of fantasy. Edited by John Clute - John Grant - Michael Ashley - David G. Hartwell - Gary We. 1st pub. London: Orbit, 1997. xvi, 1049. ISBN 1857233689. info
  doporučená literatura
 • DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016. Digitální knihovna FF MU Munishop info
 • DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7872-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7872-2015. Munishop Digitální knihovna FF MU info
 • MENDLESOHN, Farah a Edward JAMES. A short history of fantasy. Rev. and updated ed. Faringdon: Libri, 2012. 285 s. ISBN 9781907471667. info
 • The Cambridge companion to fantasy literature. Edited by Edward James - Farah Mendlesohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xxiv, 268. ISBN 9780521728737. info
 • The Cambridge companion to science fiction. Edited by Edward James - Farah Mendlesohn. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xxvii, 295. ISBN 9780521016575. info
 • ALKON, Paul K. Science fiction before 1900 : imagination discovers technology. 1st Routledge pbk. ed. New York: Routledge, 2002. xix, 176. ISBN 0415938872. info
 • Encyklopedie literatury science fiction. Edited by Ondřej Neff - Jaroslav Olša. Jinočany: H & H, 1995. 555 s. ISBN 8085787903. info
 • ADAMOVIČ, Ivan. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Edited by Ondřej Neff. Vyd. 1. Praha: R3, 1995. 349 s. ISBN 8085364573. info
 • The encyclopedia of science fiction. Edited by John Clute - Peter Nicholls - Brian M. Stableford - John Grant. 1st pub. London: Orbit, 1993. xxxvi, 137. ISBN 1857231244. info
 • NEFF, Ondřej. Všechno je jinak : kapitoly o světové science fiction. Praha: Albatros, 1986. info
 • NEFF, Ondřej. Něco je jinak : komentáře k české literární fantastice. Edited by Jaroslav Veis. Praha: Albatros, 1981. info
  neurčeno
 • LANDON, Brooks. Science fiction after 1900 : from the steam man to the stars. 1st Routledge pbk. ed. New York: Routledge, 2002. xxxii, 251. ISBN 0415938880. info
 • NEFF, Ondřej. Tři eseje o české sci-fi. Praha: Československý spisovatel, 1985. 95 s. info
Výukové metody
Četba k tématu (povinná literatura), vypracování rozboru zadané četby a ústní prezentace (domácí úkol), diskuze k tématu.
Metody hodnocení
Referát s prezentací na semináři, tematická diskuze.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/CJBC640