CJBC647 Úvod do interpretace literárního textu pro Bc.

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Dvořáková (přednášející)
Mgr. Jana Dykastová (přednášející)
Mgr. Jakub Jedounek (přednášející)
Mgr. Zdeněk Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Kólová (přednášející)
Mgr. Jan Křeček (přednášející)
Mgr. Petr Kuběnský (přednášející)
Mgr. Dime Mitrevski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Hana Psotová (přednášející)
PhDr. František Schildberger, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Barbora Svobodová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora (přednášející)
Mgr. Dagmar Dvořáková (cvičící)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBC647/A: St 15:50–17:25 U35, J. Křeček, H. Psotová, F. Schildberger, J. Záhora
CJBC647/B: Čt 10:50–12:25 U22, D. Dvořáková, H. Kólová, P. Kuběnský, D. Mitrevski
CJBC647/C: St 14:10–15:45 M24, J. Dykastová, J. Jedounek, Z. Ježek, B. Svobodová
Předpoklady
OBOR ( CJ ) && SEMESTR ( 1 ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář je určen studentům 1. semestru studia bohemistiky a je míněn jako teoretická a praktická příprava na literárněhistorické semináře, navštěvované studenty od 2. semestru studia.
Na konci kurzu bude student schopen:
- pokročit od analýzy textu k interpretaci díla v širších literárněhistorických a genologických souvislostech (žánry, styly);
- lépe porozumět literárnímu textu;
- kvalitněji číst a vykládat literární text.
Osnova
 • Program skupiny A:
 • 1. Úvodní hodina s „geniem loci“; interpretace a komparace vybraných básní Mikuláška a Skácela
 • 2. V+W Balada z hadrů
 • 3. Proglas + vybraný úryvek z Bible kralické
 • 4. Dvě tváře Wernische – Zimohrádek a Doupě latinářů
 • 5. Škvorecký – Prima sezóna
 • 6. Kundera – Já, truchlivý Bůh + Kratochvil – Truchlivý Bůh
 • 7. Bridel – Co Bůh? Člověk?
 • 8. Host, který bude mít příspěvek vztahující se k vybranému dílu 19. století
 • 9. Šiktanc – Český orloj + Toman – Měsíce
 • 10. Hruška – Měsíce a Darmata
 • 11. Balabán – Možná že odcházíme
 • 12. Literární host
 • Program skupiny B:
 • Karel Jaromír Erben: Kytice
 • Jakub Arbes: Svatý Xaverius
 • Bohuslav Reynek: Rty a zuby
 • Jiří Voskovec, Jan Werich: Caesar
 • Karel Čapek: Hordubal
 • Jiří Orten: Elegie
 • František Hrubín: Romance pro křídlovku
 • Bohumil Hrabal: Jarmilka
 • Milan Kundera: Ať ustoupí staří mrtví mladým mrtvým
 • Ivan Wernisch: Zimohrádek
 • Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol
 • Václav Havel: Žebrácká opera
 • Program skupiny C:
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Proglas
 • 3. K. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie
 • 4. K. V. Rais: Kalibův zločin
 • 5. F. Halas: Torzo naděje
 • 6. I. Olbracht: Žalář nejtemnější
 • 7. K. Čapek: Apokryfy
 • 8. F. Langer: Andělé mezi námi
 • 9. J. Zahradníček: Znamení moci
 • 10. E. Hostovský: Nezvěstný
 • 11. Současná atypická poezie (básně ulice, experimenty, jazyková hra)
Literatura
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie do 40. let). První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. info
 • Slovník české prózy 1945-1994. Edited by Blahoslav Dokoupil - Miroslav Zelinský. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 8085491842. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně : Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 8090011551. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. část 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s., xv. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
Výukové metody
Vše vychází z četby a interpretace daných děl - jednotlivé skupiny se ovšem liší v přístupu k vybraným dílům.
Metody hodnocení
Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Udělení, resp. neudělení zápočtu je podmíněno pravidelnou docházkou, jejíž požadovanou výši určí vyučující jednotlivých skupin na začátku kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.