CJBC647 Úvod do interpretace literárního textu pro Bc.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Dušková (přednášející)
Mgr. Jan Křeček (přednášející)
Mgr. Michaela Vašíčková (přednášející)
Mgr. Lukáš Wolf (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Zoubková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBC647/01: Út 18:00–19:40 D33, J. Křeček, J. Záhora
CJBC647/02: Út 12:00–13:40 T220, P. Dušková, M. Vašíčková, Z. Zoubková
Předpoklady
OBOR ( CJ ) && SEMESTR ( 1 ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář je určen studentům 1. semestru studia bohemistiky a je míněn jako teoretická a praktická příprava na literárněhistorické semináře, navštěvované studenty od 2. semestru studia.
Na konci kurzu bude student schopen:
- pokročit od analýzy textu k interpretaci díla v širších literárněhistorických a genologických souvislostech (žánry, styly);
- lépe porozumět literárnímu textu;
- kvalitněji číst a vykládat literární text.
Osnova
 • Předběžný program skupiny 01:
 • 1. Úvodní hodina; interpretace dvou básní Jana Skácela
 • 2. Proglas
 • 3. V+W – Balada z hadrů
 • 4. Balabán – Možná že odcházíme
 • 5. Arbes – Svatý Xaverius
 • 6. Toman – Měsíce + Šiktanc – Horoskopy
 • 7. Hruška – Měsíce a Auta vjíždějí do lodí
 • 8. Klicpera – Rohovín Čtverrohý
 • 9. Havel – Audience/Antikódy
 • 10. Dvě tváře Wernische – Zimohrádek a Doupě latinářů
 • 11. Kundera – Já truchlivý bůh + Kratochvil – Truchlivý Bůh
 • 12. Závěrečný seminář
 • Program skupiny 02:
 • 1. Úvodní hodina; základní pojmy
 • 2. Vladislav Vančura - Markéta Lazarová
 • 3. František Hrubín - Romance pro křídlovku
 • 4. Milan Kundera - Nesmrtelnost
 • 5. J. K. Tyl - Strakonický dudák
 • 6. V. K. Klicpera - Zlý jelen
 • 7. K. H. Borovský - Tyrolské elegie
 • 8. Jacobus de Voragine - Legenda o sv. Jiří; B. Němcová - Princ Bajaja
 • 9. Reflexe konkrétního období v různých kronikách (Dalimilova kronika, Zbraslavská kronika, Historie česká A. S. Piccolominiho, Kronika česká Václava Hájka z Libočan)
 • 10. Jan Hus na kazatelně a na univerzitě
 • 11. Spory a diplomacie na sklonku středověku v různých žánrech
 • 12. Závěrečný seminář
Literatura
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie do 40. let). První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. info
 • Slovník české prózy 1945-1994. Edited by Blahoslav Dokoupil - Miroslav Zelinský. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 8085491842. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně : Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 8090011551. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. část 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s., xv. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
Výukové metody
Vše vychází z četby a interpretace daných děl - jednotlivé skupiny se ovšem liší v přístupu k vybraným dílům.
Metody hodnocení
Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Udělení, resp. neudělení zápočtu je podmíněno pravidelnou docházkou, jejíž požadovanou výši určí vyučující jednotlivých skupin na začátku kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/CJBC647