CJBC647 Introduction into Literary Text Interpretation

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Dušková (lecturer)
Mgr. Jan Vašků (lecturer)
Mgr. Bc. Denisa Walková (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 12:00–13:40 B2.51
Prerequisites (in Czech)
OBOR ( CJ ) && SEMESTR ( 1 ) && TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 3/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
This seminar is supposed to prepare students of the Czech studies of the 1st term both theoretically and practically for seminars starting in the 2nd term. In the end of this course students should be able to: - make progress from the analysis of the text to interpretation of the text in broader historical, literary and genological context (genres, styles); - understand a literary work better; - read better and interpret a literary work.
Syllabus
 • Group 02 programme:
 • to be determined
Literature
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ and Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie do 40. let) (On a Hard Bed of Virginia Creeper). První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 pp. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. info
 • Slovník české prózy 1945-1994. Edited by Blahoslav Dokoupil - Miroslav Zelinský. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 8085491842. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně : Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 8090011551. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. část 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s., xv. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
Teaching methods
Everything is based on reading and interpretation of the chosen pieces of work - every group has their own attitude and methods.
Assessment methods
A written report based on the teacher's instructions.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
The course is taught only once.
General note: Předmět bude vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studujících.
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJBC647