CJBC653 Contemporary Czech Fantasy

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Křeček (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 15:50–17:25 U27
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/22, only registered: 0/22, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/22
Course objectives
The seminar focuses on the interpretation of fantastic literature, especially of Czech and Slovak origin, from the early 1990s to the present. Attention will be paid to breakthroughs at the beginning of this period, to the development of the genres of fantastic literature in the local context and to the current tendencies. We will focus mainly on the genre Czech and Slovak fantastic (associated with fandom) and on its transitions to non-genre literature (postmodern literature and the current trend of using fantastic elements outside of traditional fantastic literature).

After completing the course, students will be able to:
Interpret texts of contemporary Czech fantastic literature, considering their genre specifics;
Analyse the development trends of contemporary Czech fantastic;
Orient themselves in the recent history and present of Czech fantastic;
Name key texts and authors of contemporary Czech fantastic literature.
Syllabus
 • Definition of the period, introduction to literature;
 • Velvet Revolution in Czech Fantastic literature;
 • Loosing old and finding new themes after 1989;
 • The birth and development of Czech fantasy;
 • The development of traditional genres in contemporary fantastic literature;
 • Formation of new genres in Czech fantastic literature;
 • Transformations of genre fantastic;
 • Great names in contemporary Czech fantastic literature;
 • Fantastic literature inside and outside the fandom;
 • Development of literary critique and theory in Czech fantastic literature;
 • Media associated with fantastic literature - evolution, direction, personalities.
Literature
 • ADAMOVIČ, Ivan. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Edited by Ondřej Neff. Vyd. 1. Praha: R3, 1995. 349 s. ISBN 8085364573. info
 • Encyklopedie literatury science fiction. Edited by Ondřej Neff - Jaroslav Olša. Praha: H & H, 1995. 555 s. ISBN 80-85390-33-7. info
 • The encyclopedia of science fiction. Edited by John Clute - Peter Nicholls - Brian M. Stableford - John Grant. 1st pub. London: Orbit, 1993. xxxvi, 137. ISBN 1857231244. info
 • DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (Through a Strange Landscape : Characteristics and Inner Structuring of Fantastic Literature). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7872-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7872-2015. Munishop Digitální knihovna FF MU info
 • KUDLÁČ, Antonín K. K. Anatomie pocitu úžasu : česká populární fantastika 1990-2012 v kulturním, sociálním a literárním kontextu. První vydání. Brno: Host, 2016. 223 stran. ISBN 9788074917646. info
 • LANGER, Aleš. Průvodce paralelními světy. Praha: TRITON, 2006. info
 • MACEK, Jakub. Fandom a text (Fandom and Text). Praha: Triton, 2006. 148 pp. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info
 • TOLKIEN, J. R. R. Netvoři a kritikové a jiné eseje. Translated by Jan Čermák. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Argo, 2006. 266 s. ISBN 8072037889. info
Teaching methods
Thematic reading (compulsory texts), elaboration of analysis of given text and its oral presentation (homework), discussion on topic.
Assessment methods
Presentation on seminary, active participation on seminary (thematic discussion), two absences.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/CJBC653