CJBC66 Český literární romantismus

Filozofická fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Sendlerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět se nabízí přednostně studentům 2. cyklu.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V semináři budeme na textech sledovat proměny českého romantismu od konce 18. až do padesátých letech 19. století s přihlédnutím k pojímání romantismu v jiných evropských literaturách. Zajímat nás bude zejména kontext národního obrození a místo vlasteneckého romantismu Jungmannovy generace a Máchova subjektivního romantismu v něm. Pozornost bude věnována dílům nejen exkluzivní, ale i konvenční a triviální literatury.
Osnova
 • 1. Otázka periodizace a terminologie ("preromantismus"?, "romantika"?)
 • 2. Vlastenecký romantismus contra subjektivní romantismus
 • 3. Kontinuita s ostatními literaturami contra specifičnost české národně-obrozenské literatury (romantika děsu; sentimentalismus; biedermeier)
 • 4. Žánrová diferenciace české prózy - potřeby čtenářského publika a zidealizované představy o úrovni česky psané literatury (Jungmannova Slovesnost a posuny dobové normy)
Literatura
 • SCHULZ, Gerhard. Romantika : dějiny a pojem. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 1999. 120 s. ISBN 807185235X. info
 • MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: Lidové noviny, 1998. 215 s. ISBN 80-7106-270-7. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje :studie literárněhistorické. 2. rozš. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 611 s. ISBN 80-86019-63-2. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • BERKOVSKIJ, Naum Jakovlevič. Německá romantika : Romantizm v Germanii (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1976. 541 s. info
 • FISCHER, Ernst. Původ a podstata romantismu. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2001/CJBC66