CJBC66 Czech Literary Romanticism

Faculty of Arts
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Martina Sendlerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Using different texts in the seminar it will be tried to follow the changes of Czech Romantism from the end of the 18th century till the 1850s, concidering the role of Romantism in other European literatures. The main stress will lay on the context of the National Enlightment and the place of nationalist Romantism of Jungmann and his followers, and Máchas subjective Romatism. not only exclusive works will be dealt with, but works of trivial literature as well.
Syllabus
 • - questions around terminology and periods (Preromantism, romantic)
 • - nationalistic Romantism vs. subjective Romantism
 • - continuity with other European literatures vs. the specificity od Czech literature of the National Enlightment (horror and Romatism, Sentimentalism, Biedermeier)
 • - genre differentiation of Czech prose: the needs of the reading public and idealized views of the quality of Czech written literature (Jungmann: Slovesnost)
Literature
 • SCHULZ, Gerhard. Romantika : dějiny a pojem. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 1999. 120 s. ISBN 807185235X. info
 • MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: Lidové noviny, 1998. 215 s. ISBN 80-7106-270-7. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje :studie literárněhistorické. 2. rozš. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 611 s. ISBN 80-86019-63-2. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • BERKOVSKIJ, Naum Jakovlevič. Německá romantika : Romantizm v Germanii (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1976. 541 s. info
 • FISCHER, Ernst. Původ a podstata romantismu. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Předmět se nabízí přednostně studentům 2. cyklu.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2001/CJBC66