CJBC70 Czech Literature from the Beginnings to the 18th century

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Mgr. Jan Křeček (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Mon 15:50–17:25 U25
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
After finishing the course students:
- are familiar with issues concerning the study of early Czech literature;
- understand basic terms and methods of research work;
- are able to work with main sources of information;
- are familiar with issues concerning the development, functions and genres of early Czech literature;
- are familiar with principles of interpretation of early Czech texts, also from the perspective of literary and general cultural contexts.
In the introductory lessons there will be presented the basic literature concerned by presenting and evaluating the syntheses of literary history in the 20th century. In following lectures the main "controversial" themes will be dealt with (e.g. the love lyric poetry of the Middle Ages, medieval legends, genre system of Renaissance literature, the understanding of Baroque literature, the importance of J.A. Komenský, artistic value of Baroque homiletics).
Syllabus
 • - The specifics of artistic presentation in old literature
 • - basic literature concerning the topic, comparison of syntheses of literary history
 • - the problems concerning medieval legends
 • - "controversions" around love lyric poetry of the Middle Ages
 • - specifics of the protestant literature in the 15th century
 • - genre system of the humanistic period in Czech literature
 • - Renaissance books of travel as a sign of the changing ideas of the era
 • - Komenský between humanism and Baroque
 • - homiletics as a basic genre of Baroque literature
 • - questions around Baroque legends
 • - folk and semi-folk literature of the 18th century
Literature
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání druhé. Praha: Argo, 2007. 227 stran. ISBN 9788072038923. info
 • PETRŮ, Eduard. Zrcadlo skutečnosti :kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 171 s. ISBN 80-85866-90-0. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 365 pp. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Návraty bez konce : studie k starší české literatuře. Edited by Lenka Jiroušková. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 1999. 358 s. ISBN 8071081906. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • KOPECKÝ, Milan. Česká literatura od 20. let 17. století do 70. let 18. století [Kopecký, 1993]. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0696-X. info
 • HLOBIL, Ivo and Eduard PETRŮ. Humanismus a raná renesance na Moravě. Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 274 s. ISBN 8020003851. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
 • ŠKARKA, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. Edited by Jan Lehár, Edited by Emanuel Macek - Pavel Spunar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 502 s., [8. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzrušující skutečnost : fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Ostrava: Profil, 1984. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Praha: Vyšehrad, 1983. info
 • PETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost : deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. V Ostravě: Profil, 1972. info
 • O barokní kultuře : sborník statí. Edited by Milan Kopecký. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 1, Starší česká literatura. Edited by Josef Hrabák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 531 s. info
Teaching methods
The lecture uses mainly the method of presentation, analysis and application of theoretical knowledge during instructive interpretations of selected texts.
Assessment methods
The colloquium is assessed by the lecturers, on the basis of a written test, drawing on the presented topics.Written examination consisting of 10 questions focusing on the basic notions of the discipline.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Doporučená předn. souvisí se sem. Starší čes. lit., kurs je povinně volitelný pro jednooborové bakaláře.
The course is taught annually.
General note: 1. Zápočet udělují přednášející na základě ústního nebo písemného prověření studujícího.
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Spring 2003, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/CJBC70