CJBC745 Bibliotherapy in Educational Practice

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marie Mokrá, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Křeček (lecturer)
Bc. Zuzana Wimmerová (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Thu 17:30–19:05 U22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 22 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/22, only registered: 0/22, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/22
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seminář nabídne účastníkům vhled do možnosti využití metody biblioterapie (terapie četbou) při výuce české literatury na středních školách. Posluchači budou seznámeni se základy biblioterapie jakožto psychoterapeutické metody, dále jim bude představena metodika výběru četby a následné biblioterapeutické práce se středoškolskými studenty. Účastníci kurzu nové poznatky uplatní při práci tvorbě vlastních biblioterapeutických experimentů; doplňující podněty z praxe pak získají během diskuse se středoškolskými pedagogy.
Studenti budou po skončení kurzu schopni samostatně využívat strategií biblioterapie při práci s četbou na středních školách; obdrží zpětnou vazbu od přednášejících; bude jim umožněno konfrontovat poznatky a vlastní názory s pedagogickou realitou při diskusi se středoškolskými učiteli; získají přehled o možnostech interdisciplinární spolupráce různých pedagogických subjektů za preventivními a podpůrnými účely.
Syllabus (in Czech)
 • - profesní etika učitelství literatury a práce s četbou
 • - psychologicko-vývojová specifika středoškolského věku
 • - empatie středoškolského učitele
 • - odborný pohled na biblioterapii a různé možnosti jejího využití
 • - vřazení biblioterapie do kontextu dalších psychoterapeutických metod
 • - biblioterapie při práci se středoškolskými studenty/adolescenty
 • - metodika výběru a práce s četbou za preventivními a podpůrnými účely
 • - využití strategií biblioterapie při práci se skupinami středoškolských studentů ve vybraných zátěžových situacích
 • - shrnující diskusní kulatý stůl nad problematikou biblioterapie v pedagogické praxi s vybranými středoškolskými učiteli
Literature
 • CARR-GREGG, Michael and Erin SHALE. Puberťáci a adolescenti : průvodce výchovou dospívajících. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 197 stran. ISBN 9788073676629. info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • GILLERNOVÁ, Ilona and Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 247 stran. ISBN 9788024734729. info
 • JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese (The ethics for care occupations). 1. vyd. PRAHA: Triton, 2003. 223 pp. ISBN 80-7254-329-6. URL URL info
 • MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci : metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. 1. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 195 stran. ISBN 9788073311728. info
 • MAŠÁT, Vladimír. Vybrané postupy sociální práce se skupinou. 1. vydání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. 157 stran. ISBN 9788086057804. info
 • PELCOVÁ, Naděžda and Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014. 220 stran. ISBN 9788024626529. info
 • VALENTA, Josef. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Vydání 1. Praha: Grada, 2013. 232 stran. ISBN 9788024744735. info
Teaching methods (in Czech)
Teoretická příprava, domácí příprava, skupinová práce, diskuse.
Assessment methods (in Czech)
K úspěšnému ukončení kurzu odevzdá každý jeho účastník webinář pracující s vybraným literárním dílem, jeho předmětem bude zhodnocení terapeutických funkcí vybraného titulu. Bude vyžadováno představení vlastního názoru opřeného o pedagogický cit a podepřeného poznatky získanými v kurzu a prací s odbornou literaturou uvedenou v sylabu kurzu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících. Maximální počet účastníků je 12 osob.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/CJBC745