CJBC800 Academic Writing

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Darina Čurdová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
CJBC800/A: Thu 14:10–15:45 U25, T. Dědinová
CJBC800/B: each even Wednesday 12:30–15:45 U12, D. Čurdová
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( CJ ) && ! OBOR ( CJU ) && ! OBOR ( CELI ) && ! OBOR ( LMK )

!První lekce skupiny A se uskuteční ve čtvrtek 29. září!
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 44 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/44, only registered: 0/44, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/44
Course objectives
The seminar is aimed at developing basic skills important for creating professional texts of different genres, especially final dissertations, essays and studies. This course is meant to be a catalogue of methods and techniques for individual stages in writing academic texts. It is concerned with creative as well as technical and organizational aspects of academic work.
At the end of this course, students should be able:
to use correct methods and techniques in individual stages of academic writing;
to create definitions of terms of their subject field;
to understand different academic genres;
to interpret communicative function of different academic genres;
to create communicative texts of different academic genres.
Syllabus
 • Selection of exercises and techniques:
 • looking for a theme,
 • forming an assignment,
 • forming a hypotheses,
 • creating an outline,
 • planning the work,
 • the chronological axis,
 • rewording, shortening, cutting, methods of critical evaluation,
 • collective revision
 • work with the primary literature,
 • collecting and working with secondary literature,
 • principles of quoting,
 • fine art techniques in academic work.
Literature
  recommended literature
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 pp. ISBN 80-85931-99-0. info
 • Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociol. naklad., 2005. ISBN 80-86429-40-7 .
 • KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. info
 • KŘÍSTEK, Michal. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia (Stylistics and creating scholarly texts as a part of university curricula). Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. p. 144-147, 4 pp. ISBN 80-7239-182-8. info
  not specified
 • Werder, von Lutz: Lehrbuch des wiseschaftlichen Schreibens. Schibri-Verlag Berlin, Milow 1993.
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • Eliášová, Viera a kol. Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pe učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Bratislava: ŠPÚ; British Council Slovakia, 2007. ISBN 978-80-89225-35-4.
 • FIŠERA, Ivan. Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501444. info
 • FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu (About the Use of Art Activities in the Production of Acedemic Texts). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 148-156, 9 pp. ISBN 80-7239-182-8. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, teamwork, homeworks.
Assessment methods
Requirements for obtaining a credit: portfolio including work created in seminars, active participation in lessons. Portfolio has to be handed in before the end of January 2016, in electronic form.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
General note: Data konání kurzů jsou uvedena u patřičné seminární skupiny.
Information on the extent and intensity of the course: blokově 5 x 4 hodiny.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/CJBC800