CJBC809 Literatura ve filmu

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 Scala
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 230 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 102/230, pouze zareg.: 1/230, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/230
Cíle předmětu
Kurz je věnován filmovým adaptacím literárních děl, zkoumány tedy budou vztahy mezi literaturou a filmem. V úvodních přednáškách budou studenti seznámeni se soudobou teorií filmové adaptace a formálními metodami jejího zkoumání (vyprávění v literatuře a ve filmu, adaptace jako intermediální transpozice, autorství, intertextualita). Vedle poetologického rozboru bude zdůrazněn výklad adaptace jako kulturního dialogu (proces vzniku atd.). Druhá část kurzu bude založena na výkladu vybraných filmových adaptací, přičemž z různých hledisek budou sledovány významové i formální posuny. Předpokladem úspěšného ukončení kurzu je četba literárních děl a textů věnovaných danému fenoménu.
Absolvent kurzu bude seznámen s rozmanitými teoretickými přístupy ke zkoumání adaptací:
- bude tak schopný posuzovat adaptace jiným způsobem než z hlediska věrnosti či nevěrnosti literární předloze,
- osvojí si rozmanité interpretační metody pro zkoumání adaptací, - bude filmové adaptace chápat i v širších kulturních souvislostech.
Osnova
 • Přednášky budou věnovány vybraným konceptům teorie filmové adaptace a těmto tématům: Postmoderní hra v KRVAVÉM ROMÁNU (J. Váchal – J. Brabec), ADELHEID: poetika filmové adaptace, Rétorika remaku: HLÍDAČ Č. 47 (J. Kopta – J. Rovenský, H. Haas, F. Renč), VYNÁLEZ ZKÁZY: intermediální pohled (J. Verne – K. Zeman).
Literatura
 • ak číst film :svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie.
 • Beyond adaptation : essays on radical transformations of original works. Edited by Phyllis Frus - Christy Williams. Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 2010. x, 216. ISBN 9780786442232. info
 • DEBONA, Guerric. Film adaptation in the Hollywood studio era. Urbana: University of Illinois press, 2010. x, 195. ISBN 9780252077371. info
 • Redefining adaptation studies. Edited by Laurence Raw - Dennis R. Cutchins - James Michael Welsh. Lanham: Scarecrow Press, 2010. xiii, 182. ISBN 9780810872981. info
 • Authorship in film adaptation. Edited by Jack Boozer. 1st ed. Austin: University of Texas Press, 2008. viii, 341. ISBN 9780292718531. info
 • In/fidelity : essays on film adaptation. Edited by David L. Kranz - Nancy C. Mellerski. 1st pub. Newcastle: Cambridge scholars publishing, 2008. viii, 251. ISBN 9781847184023. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. 1. vyd. Brno: Host, 2008. 536 s. Host. ISBN 978-80-7294-316-6. info
 • GERAGHTY, Christine. Now a major motion picture : film adaptations of literature and drama. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008. viii, 223. ISBN 9780742538214. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • LEITCH, Thomas. Film adaptation and its discontents : from Gone with the Wind to The Passion of the Christ. Baltimore: John Hopkins University press, 2007. xi, 354. ISBN 9780801885655. info
 • The Cambridge companion to literature on screen. Edited by Deborah Cartmell - Imelda Whelehan. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 273. ISBN 9780521614863. info
 • The literature/film reader : issues of adaptation. Edited by James Michael Welsh - Peter Lev. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. xxviii, 36. ISBN 9780810859494. info
 • The literature/film reader : issues of adaptation. Edited by James Michael Welsh - Peter Lev. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. xxviii, 36. ISBN 9780810859494. info
 • HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. ISBN 0415967953. info
 • HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. ISBN 0415967953. info
 • DESMOND, John M. a Peter HAWKES. Adaptation : studying film and literature. Boston: McGraw-Hill, 2006. xii, 256. ISBN 007282204X. info
 • STAM, Robert. François Truffaut and friends : modernism, sexuality, and film adaptation. New Brunswick: Rutgers University Press, 2006. xvi, 239. ISBN 0813537258. info
 • From camera lens to critical lens : a cellection of best essays on film adaptation. Edited by Rebecca Housel. 1st pub. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. xii, 230. ISBN 1847180310. info
 • Books in motion : adaptation, intertextuality, authorship. Edited by Mireia Aragay. Amsterdam: Rodopi, 2005. 289 s. ISBN 9042019573. info
 • Literature and film : a guide to the theory and practice of film adaptation. Edited by Robert Stam - Alessandra Raengo. First published. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xiv, 359. ISBN 0631230556. info
 • STAM, Robert. Literature through film : realism, magic, and the art of adaptation. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xvii, 388. ISBN 140510287X. info
 • TIBBETTS, John C. a James Michael WELSH. The encyclopedia of novels into film. Edited by Rodney Hill - Bruce Hutchinson - Gene Phillips - Robert Wise. 2nd ed. New York: Checkmark Books, 2005. xxii, 586. ISBN 0816063818. info
 • ZATLIN, Phyllis. Theatrical translation and film adaptation : a practitioner's view. Clevedon: Multilingual matters, 2005. xii, 222. ISBN 1853598321. info
 • Tvořivé zrady : současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Edited by Petr Mareš - Petr Szczepanik. Vyd. v ČR 1. Praha: Národní filmový archiv, 2005. 500 s. ISBN 8070041196. info
 • A companion to literature and film. Edited by Robert Stam - Alessandra Raengo. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2004. xv, 463. ISBN 9780631230533. info
 • MONACO, James. Jak číst film :svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Translated by Tomáš Liška - Jan Valenta, Illustrated by David Lindroth. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 9788000014104. info
 • MRAVCOVÁ, Marie. Od Oidipa k Francouzově milence :světová litaratura ve filmu : interpretace z let 1982-1998. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2001. 371 s. ISBN 80-7004-099-8. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
 • Film adaptation. Edited by James Naremore. 1st pub. London: Athlone Press, 2000. x, 258. ISBN 0485300931. info
 • Adaptations from text to screen, screen to text. Edited by Deborah Cartmell - Imelda Whelehan. 1st pub. London: Routledge, 1999. xvii, 247. ISBN 0415167388. info
 • CORRIGAN, Timothy. Film and literature :an introduction and reader. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1999. x, 374 s. ISBN 0-13-526542-8. info
 • MCFARLANE, Brian. Novel to film : an introduction to the theory of adaptation. Oxford: Clarendon Press, 1996. viii, 279. ISBN 0198711506. info
 • MACUROVÁ, Alena a Petr MAREŠ. Text a komunikace : jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Univerzita Karlova, 1993. info
 • STAM, Robert, Robert BURGOYNE a Sandy FLITTERMAN-LEWIS. New vocabularies in film semiotics : structuralism, post-structuralism and beyond. 1st pub. London: Routledge, 1992. xv, 239. ISBN 041506595X. info
 • MRAVCOVÁ, Marie. Literatura ve filmu. Praha: Melantrich, 1990. ISBN 8070230622. info
 • Film and literature : a comparative approach to adaptation. Edited by Wendell M. Aycock - Michael Schoenecke. Lubbock, Texas: Texas Tech University Press, 1988. ISBN 0-89672-159-0. info
 • Modern European filmmakers and the art of adaptation. Edited by Andrew Horton - Joan Magretta. New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1981. xiv, 383. ISBN 0804462771. info
 • KLEIN, Michael a Gillian PARKER. The English Novel and the Movies. New York: Frederik Invar Publishing, 1981. 383 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/CJBC809