CJBC900 Česká literatura od počátku do současnosti pro zahraniční studenty

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Cíle předmětu
Kurz je určen výhradně zahraničním zájemcům o českou literaturu, kteří jsou studenty MU (v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech). Kurz je fakultativním doplňkem povinných literárněhistorických kurzů vyučovaným Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU. Probíhá formou individuálních, případně skupinových konzultací, a to s ohledem na konkrétní odborné zájmy studentů.
Po skončení kurzu budou studenti schopni:
Orientovat se v dějinách české literatury.
Porozumět specifičnosti jejích jednotlivých historických částí.
Na základě nabytých znalostí absolvovat další literárněhistorické kurzy.
Aplikovat své poznatky v jiných disciplínách.
Osnova
  • Základní charakteristika vybraného období české literatury.
  • Seznámení s hlavní odbornou literaturou předmětu.
  • Konzultace a diskuse k specifickým tématům.
Literatura
  • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Petr Čornej - Alena Fialová - Pavel Janoušek. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 9788020015273. info
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Fialová - Petr Čornej - Bl. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Blahoslav Dokoupil - Pavel Janáček. Vydání první. Praha: Academia, 2008. 688 stran. ISBN 9788020015839. info
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Alena Fialová - Pavel Janáček - Mi. Vydání první. Praha: Academia, 2008. 977 stran. ISBN 9788020016317. info
Výukové metody
Seminář, konzultace, diskuse.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.